31 maja 2020

Konkurs ofert na sprzedaż majątku zbędnego

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

w Starogardzie Gdańskim ul. Pelplińska 19

ogłaszają pisemny konkurs ofert na sprzedaż majątku zbędnego, którego wykaz znajduje się w załączniku.

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę zakupu netto, zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną”

oraz informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem: „Departament Zarządzania Majątkiem – sprzedaż urządzeń” w terminie do 11 czerwca 2021 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otwarciu ofert jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Demontaż, załadunek i transport po stronie Kupującego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58)5631361 w godzinach 700–1500.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert.

 

PLIKI DO POBRANIA

klazula informacyjna

wykaz majątku do sprzedaży

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.