SKAIDRUMO ATASKAITA

Sveikatos priežiūros specialistų bendruomenės atstovų bendradarbiavimas su farmacijos pramone yra itin svarbus plėtojant medicinines žinias. Bendradarbiaujant siekiama nuolat tobulinti pacientų priežiūros kokybę bei gerinti žinias apie farmakoterapiją.

Nuo 2016 m. Farmacinės įmonės POLPHARMA S.A. atstovybė Lietuvoje informuoja visuomenę apie bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis vertę ir apimtį. Skaidrumo kodeksas yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) iniciatyva. Kiekvienas ją pasirašęs subjektas kasmet skelbia ataskaitą ir joje pateikia informaciją apie pasirinktas perleistas vertes, susijusias su:

atlygiu sveikatos priežiūros specialistams (taip pat už praktinių seminarų, paskaitų vedimą bei už dalyvavimą patariamojoje ekspertų grupėje),
sveikatos priežiūros siūros specialistų daliūros specialistų daliūros specialistų dalpecialistų dalyvavimu kongresuose ir edukaciniuose renginiuose,
atlygiu ar parama sveikatos priežiūros organizacijoms (įskaitant tyrimų ir švietimo dotacijas).

Farmacinė įmonė POLPHARMA S.A. grindžia savo veiklos tikslus trimis pagrindiniais principais: tarnavimas pacientams ir visuomenei, etiškas verslo elgesys, inovacijų diegimas ir žinių plėtojimas.

Skaidrumo ataskaitos skelbimo idėja mums labai artima. Mes vykdome veiklą išlaikydami aukščiausius etikos standartus, taip pat ir skaidrumo. Įgyvendindami elgesio kodeksą, įsipareigojame skaidriai informuoti visuomenę apie bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistų bendruomene tikslus.
Kviečiame Jus susipažinti su metodologiniu pranešimu, kuriame yra paaiškintos ataskaitos skelbimo taisyklės ir kuris padės skaitytojams geriau suprasti pateiktus duomenis.
Pagal Atskleidimo kodeksą mes įsipareigojame atskleisti informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą bei kitą informaciją. Bendra informacija apie vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms 2022 metais.

Detalesnę informaciją rasite www.vaistukodeksas.lt