PHV / Farmakologinis budrumas & Medicininė informacija

Jei Jums pasireiškė šalutinis (-iai) poveikis (-iai), susijęs (-ę) su „POLPHARMA” vaistais, susisiekite su asmeniu, atsakingu už vaistų saugumą Lietuvoje:

Telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 8:00 ir 17:00: Tel.: + 370 37 32 51 31
Telefonu, ne darbo valandomis (17:00 – 8:00), savaitgaliais ir švenčių dienomis: Tel.: + 370 37 32 51 31

Taip pat galite užpildyti pridedamą VAISTO ŠALUTINIO POVEIKIO PRANEŠIMO FORMĄ ir išsiųsti ją el. paštu, faksu arba paštu toliau nurodytu adresu:

Pašto adresas:
Farmacijos įmonės “POLPHARMA” S.A. atstovybė
E. Ožeškienės g. 18A
LT 44254 Kaunas

Failai atsisiųsti:

(Prašome užpildyti pridedamą VAISTO ŠALUTINIO POVEIKIO PRANEŠIMO FORMĄ SKIRTĄ VARTOTOJUI)

Prašome užpildyti pridedamą VAISTO ŠALUTINIO POVEIKIO PRANEŠIMO FORMĄ SKIRTĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUI)

Asmuo, atsakingas už vaistų saugumą Lietuvoje, pateiks informaciją apie „POLPHARMA“ vaistus ir atsakys į visus medicininius klausimus.