AB POLPHARMA ETIKOS KODEKSAS

AB „Polpharma“ valdyba priėmė Etikos kodeksą. Šis dokumentas nustato etinių vertybių, normų ir elgsenos principų sistemą, kurios laikytis privalo kiekvienas darbuotojas nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir vykdomų užduočių pobūdžio.

Dokumentas yra kompleksinės etinės programos, įgyvendinamos įmonėje su tikslu suformuoti AB „Polpharma“ stiprią etinę kultūrą, elementas. Etikos kodekso nuostatos paremtos bendromis darbuotojų etinėmis vertybėmis, tokiomis kaip: pagarba, sąžiningumas, atsakingumas, bendradarbiavimas ir solidarumas.

Kodeksas įdiegtas po išsamių socialinių konsultacijų, kuriose buvo pakviesti dalyvauti visi darbuotojai. Tai taip pat yra AB „Polpharma“ bendro įsipareigojimo išlaikyti aukščiausius etinius standartus santykiuose su bendradarbiais, partneriais, klientais ir plačiai suprantama įmonės aplinka išraiška.

Priimtas Etikos kodeksas patvirtina, jog bendrovėje gerbiamos teisės, vidinių procedūrų ir aukščiausi elgsenos standartai, tai sudaro funkcionavimo pagrindą. Kodekso nuostatos yra kaip gairės priimant kasdienius sprendimus ir darant atitinkamus pasirinkimus.

AB „Polpharma“ tikisi, kad jos verslo ir socialiniai partneriai gerbs Etikos kodekso vertybes ir principus.