Zpráva o transparentnosti

Spolupráce mezi zástupci zdravotnické péče a farmaceutickým průmyslem je důležitým prvkem ve vývoji lékařských znalostí. Cílem tohoto vývoje je neustálé zdokonalování péče o pacienta a zlepšování znalostí na poli farmakoterapie. Myšlenkou Kodexu Medicines for Europe je představit veřejnosti hodnotu a rozsah této spolupráce.

Kodex byl vyvinut společností Medicines for Europe – evropskou asociací reprezentující výrobce obecných a biopodobných léčiv. Každý ze signatářů Kodexu je povinen každoročně zveřejnit zprávu o transparentnosti (platnost od roku 2017) obsahující informace týkající se vybraných transakcí souvisejících s:

odměnami pro odborníky ve zdravotnictví (včetně poplatků za vedení seminářů, přednášek a poradenské činnosti) a sponzorováním jejich účasti na vzdělávacích akcích
odměnami nebo podporou zdravotnických a pacientských organizací (včetně peněžních a produktových darů).

Společnost Polpharma je společností společensky odpovědnou a její aktivity stojí na třech pilířích: služba pacientům a společnosti, etické zásady podnikání, inovace a vývoj znalostí. Myšlenka Kodexu Medicines for Europe je nám velmi blízká.

V rámci našich činností dodržujeme ty nejpřísnější etické normy, včetně transparentnosti. Implementací Kodexu se zavazujeme k transparentnímu informování veřejnosti o účelech naší spolupráce s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými a pacientskými organizacemi.
Zveme vás, abyste se seznámili s Metodologickou zprávou, která vysvětluje pravidla zveřejňování a umožňuje čtenářům lépe porozumět předloženým údajům.

Zpráva o Transparentnosti 2021