PHV / Farmakovigilance & lékařské informace

Pokud se u vás vyskytnou nežádoucí účinky spojené s přípravky od Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. nebo Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., obraťte se na osobu odpovědnou za bezpečnost léčiv v České republice:

Telefon: +420 272 656 940

 

Můžete také vyplnit přiložený formulář o vedlejších účincích léků a zaslat jej e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu:

Poštovní adresa:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
organizační složka
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha – Chodov

(vyplňte prosím přiložený formulář pro hlášení vedlejších účinků léků)

Osoba odpovědná za bezpečnost léčiv v České republice poskytne informace o bezpečnosti používání produktů společností Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. a Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. a odpoví na lékařské dotazy související s těmito výrobky.