Mācību materiāli

Mācību materiāli papildina informāciju par zāļu lietošanu (zāļu aprakstu un pacientiem paredzēto lietošanas instrukciju) un uzlabo zāļu lietošanas apstākļus, jo atvieglo veselības aprūpes speciālistu (ārstu, farmaceitu un medmāsu) darbu un pacientu vai viņu aprūpētāju dzīvi. Materiālos galvenā uzmanība ir pievērsta sasniedzamiem mērķiem, un tajos ir nepārprotama un lakoniska informācija par to, kā nepieļaut vai maksimāli vājināt visus nozīmīgos riska faktorus un uzlabot riska un ieguvuma attiecību.

Mācību materiāli pacientiem
Mācību materiāli veselības aprūpes speciālistiem

Paziņojumi

Visjaunākā informācija un vadlīnijas par Polpharmа Group ražoto zāļu lietošanu.