Pārskatāmības ziņojums

Veselības aprūpes kopienas pārstāvju sadarbība ar farmācijas nozari ir svarīgs medicīnas zināšanu attīstības elements. Tās mērķis ir pastāvīgi uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti un uzlabot zināšanas par farmakoterapiju.

Kopš 2016 gada Polpharma pārstāvniecība Latvijā sabiedrībai dod priekšstatu par sadarbību ar veselības Healthcare Professionals (aprūpes speciālistiem) un Healthcare Organizations (veselības aprūpes organizācijām). Transparency Code(Pārredzamības kodekss) ir European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Farmācijas rūpniecības un asociāciju Eiropas federācijas) (EFPIA) iniciatīva. Katrs parakstītājs katru gadu publicē ziņojumu ar informāciju par izvēlētiem pārskaitījumiem, kas saistīti ar:

atlīdzību Healthcare Professionals (veselības aprūpes speciālistiem) (tostarp par semināru vadīšana, par lekcijam, par darbību, kā eksperts padomdevējā grupā),
veselības aprūpes speciālistu piedalīšanās kongresos un izglītības pasākumos,
atlīdzību vai atbalstu Healthcare Organizations( veselības aprūpes organizācijām) (tai skaitā pētniecības un izglītības dotācijas).

Polpharma uzņēmējdarbības mērķi ir balstīti uz trim pīlāriem: pakalpojumi pacientiem un sabiedrībai, ētiska uzņēmējdarbības vadīšana, inovācijas un zināšanu attīstība.

Transparency Report (Pārredzamības ziņojuma) ideja mums ir ļoti tuvu. Mēs veicam savas darbības, vienlaikus saglabājot visaugstākos ētikas standartus, tostarp pārredzamību. Īstenojot Code of Conduct (Rīcības kodeksu), mēs apņemamies pārredzami informēt sabiedrību par sadarbības mērķiem ar Healthcare Community (Veselības aprūpes kopienu).    
Mēs aicinām jūs iepazīties ar metodoloģisko materiālu, kas izskaidro publicēšanas noteikumus un ļauj lasītājiem labāk izprast iesniegtos datus.
Pamatojoties uz personas datu aizsardzības kodeksu, mēs uzņemamies par pienākumiem neizpaust informāciju par veselības aprūpes darbiniekiem kuru zināšanu un kvalifikācijas iegūšanā mēs piedalījāmies, kā ari citu informāciju kas skar fizisku personu datus aizsardzību. Saskaņa ar Latvijas likumdošanu Latvijas Veselibas inspekcijai tika sniegta informācija par 2022. gadu.

Plašāka informācija ir atrodama šeit:  http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/