Polpharma Grupas Ētikas Kodekss

Polpharma valde ir pieņēmusi Polpharma grupas Ētikas kodeksu. Šajā dokumentā noteikta ētisko vērtību, standartu un uzvedības normu sistēma, kas jāievēro katram darbiniekam neatkarīgi no ieņemamā amata un veicamo uzdevumu rakstura.

Šis dokuments ir vispārējās Ētikas programmas daļa, kas ieviesta uzņēmumā ar mērķi radīt stabilu ētikas kultūru Polpharma grupā. Ētikas kodeksa normas ir pamatotas uz darbiniekiem kopīgām ētiskajām vērtībām, kas ietver cieņu, godīgumu, atbildību, sadarbību un solidaritāti.

Tas ieviests plašu sabiedrisko pārrunu rezultātā, kurās piedalīties tika aicināti visi darbinieki. Tāpēc attiecībās ar kolēģiem, partneriem, klientiem un plašāku uzņēmējdarbības vidi mūsu kopējā apņemšanās izpaužas kā darbība atbilstoši augstākajiem ētikas standartiem.

Ētikas kodeksa izveidošana apstiprina to, ka mūsu darbības pamatā ir cieņa pret likumu, iekšējām procedūrām un augstākajiem uzvedības standartiem. Kodeksā minētie noteikumi kalpo par vadlīnijām ikdienas lēmumu pieņemšanā un pareizā izvēlē.

Polpharma grupa no saviem biznesa un sociālajiem partneriem sagaida Ētikas kodeksā norādīto vērtību un principu ievērošanu.