Etický kodex skupiny Polpharma

Vedení společnosti Polpharma schválilo Etický kodex skupiny Polpharma. Tento dokument stanoví systém etických hodnot, standardů a norem chování, které musí dodržovat každý zaměstnanec bez ohledu na jeho pozici nebo povahu jeho úkolů.

Tento dokument je součástí obecného Etického programu, který byl zaveden ve společnosti s cílem vytvořit stabilní etickou kulturu ve skupině Polpharma. Normy Etického kodexu jsou založeny na společných etických hodnotách zaměstnanců, které zahrnují respekt, poctivost, odpovědnost, spolupráci a solidaritu.

Byl zaveden prostřednictvím rozsáhlého veřejného dialogu, na kterém byli všichni zaměstnanci vyzváni k účasti. Proto v našich vztazích s kolegy, partnery, zákazníky a širším podnikatelským prostředím se naše společné závazky projevují jako jednání v souladu s nejvyššími etickými standardy.

Vytvoření Etického kodexu potvrzuje, že naše činnost je založena na úctě k zákonu, interním postupům a nejvyšším standardům chování. Pravidla uvedená v kodexu slouží jako směrnice při každodenním rozhodování a správném jednání.