Contact

Two hands on the laptop keyboard

Polpharma SA Pharmaceutical Works

Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Phone
phone: +48 58 563 16 00
fax: +48 58 562 23 53

Polpharma Trade Office

Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
Phone
phone: +48 22 364 61 00
fax: +48 22 364 61 02

Polpharma SA Pharmaceutical Works
Manufacturing Plant in Nowa Dęba

Metalowca 2
39-460 Nowa Dęba
Phone
phone: +48 15 846 54 00

Polpharma SA Pharmaceutical Works
Manufacturing Plant in Duchnice

Duchnice
ul. Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki
Phone
phone: +48 22 721 90 00
fax: +48 22 721 90 01

Magdalena Rzeszotalska

E-mail adress
rzecznik@polpharma.com

Michał Sobolewski
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
E-mail adress
iod@polpharma.com
Phone
phone: +48 22 364 63 11

Contact us

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 58 563 16 00
3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres do korespondencji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.polpharma.pl/firma/kontakt/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
c) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
d) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA

1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Polpharma SA Pharmaceutical Works

Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
phone: +48 58 563 16 00
fax: +48 58 562 23 53
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy
KRS 0000127044
NIP 592 02 02 822
Kapitał zakładowy 100.207.830 zł
(wpłacony w całości)

Polfa Warszawa S.A.

Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
phone: +48 22 691 39 00
fax: +48 22 691 38 27
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000147193,
NIP 525-000-04-81,
Kapitał zakładowy: 230 000 000 zł (wpłacony w całości)

Polpharma SA Pharmaceutical Works
Manufacturing Plant in Nowa Dęba

Metalowca 2
39-460 Nowa Dęba
phone: +48 15 846 54 00
e-mail: sekretariatnd@polpharma.com

Medana Pharma S.A.

Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz
phone: +48 43 829 92 00
fax: +48 43 829 92 05
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000052330,
NIP 8271000364,
Kapitał Zakładowy: 1 998 780, 00 PLN (wpłacony w całości)

Santo Member of Polpharma Group

19th floor, Block 5b, Multifunctional Center “Nurly Tau”, Al-Farabi Av. 17/1, Almaty, 050013,
the Republic of Kazakhstan
phone/fax: +7 (727) 3121833
Email: santo@santo.kz

Polpharma SA Pharmaceutical Works
Manufacturing Plant in Duchnice

Duchnice
ul. Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki
phone: +48 22 721 90 00
fax: +48 22 721 90 01

Polpharma Trade Office

Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
phone: +48 22 364 61 00
fax: +48 22 364 61 02
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
KRS 0000043523
NIP 525 21 13 462
Kapitał zakładowy 6.187.000 zł (wpłacony w całości)

Polpharma Ukraine

8, Illianskaya St., 5 floor, 11 entrance 
04070, Kiev, Ukraine

Polpharma Lithuania and Latvia

18, E. Ozeskienes St.
Kaunas, LT-3000
Lithuania

Polpharma Belarus

7 - 409, Bechterewa St.
220026 Mińsk, Belarus

Polpharma SA Uzbekistan

Fidokor (Chekhov) Str, 32 ,  B C "Inko Invest"
Uzbekistan, Tashkent, 100031

Polpharma Czech Republic

Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha – Chodov, Czech Republic

Polpharma Bulgaria

85 "Z", Simeonovsko shousse blvd
Office Center Magnolia, entr. B, fl. 3, office 3,
1734 Sofia, Bulgaria

Polpharma Vietnam

5th Floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Street
Hoan Kiem district,
Hanoi, Vietnam
Tel.:   +84 43 936 7921

JSC Akrikhin Moscow Office

Riverside Towers Business Center
Kosmodamianskaya Naberezhnaya 52, bld 5
115054 Moscow
Russia
phone: +74 95 721 36 97
fax: + 74 95 723 72 82

Farmaprojects

Carrer Provença 392, 6ª Planta
08025 Barcelona
Spain
phone: +34 93 508 0500
fax: +34 93 508 0501

Polpharma on its websites and mobile applications (“Website”) uses cookies and other related technologies (“cookies”). Self-management of cookies is possible by changing the settings in your web browser. If you do not agree to the collection of personal data through cookies, you can change the settings in your web browser or leave the Website.

By using the Website without changing the settings in your web browser, you accept Polpharma’s use of cookies. By accepting the settings in your web browser, you agree to profiling based on the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

More information can be found in the Cookies Policy.