Strategia Społecznej Odpowiedzialności

W Polpharmie chcemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy oraz wyzwania współczesnego świata i równocześnie rozwijać nasze działania biznesowe w oparciu o system wartości. Dlatego naszą strategię CSR stworzyliśmy wspólnie z kluczowymi interesariuszami, odnosząc się do najważniejszych zagadnień branży farmaceutycznej oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Wyłoniliśmy trzy filary odpowiedzialności społecznej: etyczne prowadzenie biznesu, służba pacjentom i społeczeństwu oraz innowacje i rozwój wiedzy. W ramach obszarów podjęliśmy 12 zobowiązań, które będziemy realizować do końca 2021 r. Aby zobaczyć, jakie działania prowadzimy, kliknij na każdy z filarów.

Etyczne prowadzenie biznesu

W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, uwzględniamy potrzeby pracowników, pacjentów i uczestników sektora opieki zdrowotnej oraz dbamy o środowisko naturalne.
ikona Umacniamy kulturę etyczną firmy

Wzmacniamy kulturę etyczną firmy i branży farmaceutycznej

 • Wdrożenie oceny zachowań w oparciu o wartości do obowiązkowej oceny rocznej każdego pracownika
 • Zwiększenie częstotliwości szkoleń etycznych dla każdego pracownika (przynajmniej raz na rok)
ikona Zapewniamy jakość produktów oraz bezpieczeństwo farmakoterapii

Zapewniamy jakość produktów oraz bezpieczeństwo farmakoterapii

 • Wdrożenie europejskich wytycznych w zakresie badania produktów pod kątem obecności nitrozoamin oraz stosownych zmian w procesach wytwórczych
ikona Zapewniamy i promujemy podwyższone standardy bezpieczeństwa pracy

Zapewniamy i promujemy podwyższone standardy bezpieczeństwa pracy

 • Dostosowanie środków bezpieczeństwa pracowników pracujących z substancjami, które zmieniły kategorię bezpieczeństwa z niższej na wyższą
 • Zero ciężkich wypadków w miejscu pracy - Kontynuacja Programu „Stop Wypadkom” i identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych
ikona Budujemy kulturę różnorodności

Budujemy kulturę dialogu i zaangażowanie pracowników

 • Prowadzenie cyklicznych półrocznych badań zaangażowania pracowników oraz wdrażanie działań usprawniających
 • Przeprowadzenie kampanii komunikacyjnych w zakresie zarządzania generacjami
 • Kontynuacja wdrożenia zasad dostępności zgodnie z przyjętymi deklaracjami w lokalizacjach Polpharmy
ikona Dbamy o środowisko naturalne

Dbamy o środowisko naturalne

 • Kontynuacja Programu Oszczędzania Energi oraz ograniczenie emisji CO2 w transporcie osobowym o 3% (vs 2018) poprzez kontynuację programów promujących zrównoważony transport i ograniczających emisje CO2
 • Włączenie się lub zainicjowanie projektu zbiórki przeterminowanych leków i opakowań po lekach od pacjentów
ikona Dbamy o rozwój i zaangażowanie pracowników

Prowadzimy odpowiedzialny marketing

 • Współpraca w ramach organizacji branżowych, w celu tworzenia samoregulacji, kodeksów etycznych marketingu i promocji
 • Dalszy dialog ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów na rzecz poprawy bezpieczeństwa opakowań i wdrożenia potrzebnych rozwiązań
ikona Budujemy odpowiedzialny łańcuch dostaw

Rozwijamy Zrównoważony Łańcuch Dostaw

 • Weryfikacja procesu wyboru dostawców
 • Opracowanie zasad uwzględniania aspektów środowiskowych w procesie wyboru dostawców
 • Inspirowanie i edukacja dostawców przez organizowanie spotkań i wydarzeń poświęconych ZŁD

Służba pacjentom i społeczeństwu

W trosce o zdrowie i jakość życia pacjentów zapewniamy dostęp do ważnych terapii oraz edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Poprzez dialog i partnerstwo, odpowiadamy na potrzeby społeczności, w których działamy.
ikona Zapewniamy bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski

Zapewniamy bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski

 • Zapewnienie o ciągłości dostępności produktów w sytuacjach kryzysowych
ikona Wspieramy pacjentów w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

Budujemy świadomość pacjentów i pracowników w zakresie nowoczesnej profilaktyki

 • Zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych pracowników
 • Zachęcanie do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu
ikona Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

 • Wdrożenie nowych form wolontariatu pracowniczego w dialogu z pracownikami, w tym wolontariat kompetencji
 • Opracowanie podejścia do współpracy z dostawcami lokalnymi, MŚP i podmiotami ekonomii społecznej

Innowacje i rozwój wiedzy

Poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i współpracę z ludźmi nauki udoskonalamy naszą organizację, odpowiadamy na ważne wyzwania w dziedzinach medycznych oraz tworzymy przestrzeń dla rozwoju wiedzy.
ikona Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

 • Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych leków w postaciach przyjaznych dla pacjenta, wspierających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
 • Opracowywanie i wdrażanie cyfrowych rozwiązań wspierających profilaktykę i leczenie
 • Wykorzystanie technologii (automatyzacja, digitalizacja) do poprawy efektywności, zwiększenia bezpieczeństwa i ciągłości kluczowych procesów operacyjnych
ikona Budujemy pomost pomiędzy nauką i biznesem

Rozwijamy współpracę pomiędzy nauką a biznesem

 • Otwarcie konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy na nowoczesne trendy związane z wykorzystaniem technik mobilnych
 • Dalszy rozwój współpracy z nauką w zakresie doktoratów wdrożeniowych studiów dualnych oraz dualnego kształcenia zawodowego
 • Zaangażowanie we wspólne inicjatywy z nauką budujące przyjazny ekosystem dla rozwoju innowacji w przemyśle farmaceutycznym
Edukujemy środowisko medyczne i farmaceutyczne

Edukujemy środowisko medyczne i farmaceutyczne

 • Kontynuacja Europejskiego Programu Edukacyjnego (EPE) dla lekarzy POZ, okulistów, dermatologów, ginekologów i pulmunologów oraz Akademii Farmacji Praktycznej dla farmaceutów
ikona Umacniamy kulturę etyczną firmy

Wzmacniamy kulturę etyczną firmy i branży farmaceutycznej

 • Wdrożenie oceny zachowań w oparciu o wartości do obowiązkowej oceny rocznej każdego pracownika
 • Zwiększenie częstotliwości szkoleń etycznych dla każdego pracownika (przynajmniej raz na rok)
ikona Zapewniamy jakość produktów oraz bezpieczeństwo farmakoterapii

Zapewniamy jakość produktów oraz bezpieczeństwo farmakoterapii

 • Wdrożenie europejskich wytycznych w zakresie badania produktów pod kątem obecności nitrozoamin oraz stosownych zmian w procesach wytwórczych
ikona Zapewniamy i promujemy podwyższone standardy bezpieczeństwa pracy

Zapewniamy i promujemy podwyższone standardy bezpieczeństwa pracy

 • Dostosowanie środków bezpieczeństwa pracowników pracujących z substancjami, które zmieniły kategorię bezpieczeństwa z niższej na wyższą
 • Zero ciężkich wypadków w miejscu pracy - Kontynuacja Programu „Stop Wypadkom” i identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych
ikona Budujemy kulturę różnorodności

Budujemy kulturę dialogu i zaangażowanie pracowników

 • Prowadzenie cyklicznych półrocznych badań zaangażowania pracowników oraz wdrażanie działań usprawniających
 • Przeprowadzenie kampanii komunikacyjnych w zakresie zarządzania generacjami
 • Kontynuacja wdrożenia zasad dostępności zgodnie z przyjętymi deklaracjami w lokalizacjach Polpharmy
ikona Dbamy o środowisko naturalne

Dbamy o środowisko naturalne

 • Kontynuacja Programu Oszczędzania Energi oraz ograniczenie emisji CO2 w transporcie osobowym o 3% (vs 2018) poprzez kontynuację programów promujących zrównoważony transport i ograniczających emisje CO2
 • Włączenie się lub zainicjowanie projektu zbiórki przeterminowanych leków i opakowań po lekach od pacjentów
ikona Dbamy o rozwój i zaangażowanie pracowników

Prowadzimy odpowiedzialny marketing

 • Współpraca w ramach organizacji branżowych, w celu tworzenia samoregulacji, kodeksów etycznych marketingu i promocji
 • Dalszy dialog ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów na rzecz poprawy bezpieczeństwa opakowań i wdrożenia potrzebnych rozwiązań
ikona Budujemy odpowiedzialny łańcuch dostaw

Rozwijamy Zrównoważony Łańcuch Dostaw

 • Weryfikacja procesu wyboru dostawców
 • Opracowanie zasad uwzględniania aspektów środowiskowych w procesie wyboru dostawców
 • Inspirowanie i edukacja dostawców przez organizowanie spotkań i wydarzeń poświęconych ZŁD
ikona Zapewniamy bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski

Zapewniamy bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski

 • Zapewnienie o ciągłości dostępności produktów w sytuacjach kryzysowych
ikona Wspieramy pacjentów w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

Budujemy świadomość pacjentów i pracowników w zakresie nowoczesnej profilaktyki

 • Zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych pracowników
 • Zachęcanie do zdrowego trybu życia i uprawiania sportu
ikona Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

 • Wdrożenie nowych form wolontariatu pracowniczego w dialogu z pracownikami, w tym wolontariat kompetencji
 • Opracowanie podejścia do współpracy z dostawcami lokalnymi, MŚP i podmiotami ekonomii społecznej
ikona Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

 • Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych leków w postaciach przyjaznych dla pacjenta, wspierających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
 • Opracowywanie i wdrażanie cyfrowych rozwiązań wspierających profilaktykę i leczenie
 • Wykorzystanie technologii (automatyzacja, digitalizacja) do poprawy efektywności, zwiększenia bezpieczeństwa i ciągłości kluczowych procesów operacyjnych
ikona Budujemy pomost pomiędzy nauką i biznesem

Rozwijamy współpracę pomiędzy nauką a biznesem

 • Otwarcie konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy na nowoczesne trendy związane z wykorzystaniem technik mobilnych
 • Dalszy rozwój współpracy z nauką w zakresie doktoratów wdrożeniowych studiów dualnych oraz dualnego kształcenia zawodowego
 • Zaangażowanie we wspólne inicjatywy z nauką budujące przyjazny ekosystem dla rozwoju innowacji w przemyśle farmaceutycznym
Edukujemy środowisko medyczne i farmaceutyczne

Edukujemy środowisko medyczne i farmaceutyczne

 • Kontynuacja Europejskiego Programu Edukacyjnego (EPE) dla lekarzy POZ, okulistów, dermatologów, ginekologów i pulmunologów oraz Akademii Farmacji Praktycznej dla farmaceutów

Nasza Strategia Społecznej Odpowiedzialności odnosi się do 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

 

Zrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Dobre zdrowie i jakość życia Zrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Równość PłciZrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Wzrost Gospodarczy i Godna Praca Zrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura Zrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Zrównoważony Rozwój (SDGs) ikona Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
zbliżenie na trzymające się ręce

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i wsparcie lokalnych społeczności.
czytaj więcej
jedna dłoń na drugiej

Nasze wartości

Łączące nas wartości są drogowskazem postępowania w codziennej pracy i w kontaktach ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. Pokazują, kim jesteśmy i czym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach.
czytaj więcej

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.