Konkurs o Grant

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych.


Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji konkursu o Grant Fundacji.


Temat tegorocznego konkursu:
„Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie i zarządzaniu danymi medycznymi„.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.
Uczestnicy konkursu ubiegają się o granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.
Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała prawie 37 mln zł na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/
  • Zarejestruj się na portalu
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku
  • Uzupełnij szablony
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Na zgłoszenia czekamy w terminie: 8 kwietnia - 31 maja 2024 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji.
Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/

Regulamin Konkursu: link

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa

fundacja@polpharma.com
kobieta z probówką

Laureaci konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów konkursów zw wszystkich edycji

Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii.

Dr hab. n. med. Robert Ostrowski

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Tytuł projektu: „Mossakowski Digital Neurooncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie archiwalnych danych neuroonkologicznych i klinicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk”. 

Koszt realizacji: 537 036 zł.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł projektu: „Skoordynowana opieka nad pacjentami z rzadkimi schorzeniami skóry w populacji polskiej”.

Koszt realizacji: 732 000 zł.

Dr hab. n. med. Paweł Gawliński

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Tytuł projektu: „Wykorzystanie informatycznej bazy danych z repozytorium preparatów DNA/Biobanku Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w diagnostyce i profilaktyce chorób genetycznie uwarunkowanych”.

Koszt realizacji: 582 985 zł.

Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia

Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Tytuł projektu: „Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”

Koszt realizacji projektu: 235 872 zł.

Dr n. med. Paweł Uruski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tytuł projektu: „System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”

Koszt realizacji projektu: 719 340 zł.

Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne

Dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej i Pracownia Cytometrii Przepływowej w Warszawie.

Tytuł projektu: „Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”

Koszt realizacji projektu: 586 320 zł.

Dr hab. Anna Wardowska

Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Tytuł projektu: „Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2”

Koszt realizacji projektu: 518 400 zł.

Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy

Prof. Paweł Majak

Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Tytuł projektu: „Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny.”

Wartość grantu: 550 440,00 zł

Prof. Rafał Pawliczak

Oddział Nauk Biomedycznych, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Tytuł projektu: „Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy.”

Wartość grantu: 81 840,00 zł

Dr Jerzy Kotlinowski

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.

Tytuł projektu: „Analiza funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne.”

Wartość grantu: 504 000,00 zł

Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii.

Prof. Piotr Dzięgiel

Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław.

Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”.

Wartość grantu: 592 080,00 zł

Dr Małgorzata Opydo-Chanek

Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków.

Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne – ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”.

Wartość grantu: 496 200,00 zł

Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański.

Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”.

Wartość grantu: 539 280,00 zł

Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.

Prof. Marek Niedoszytko

 

Gdański Uniwersytet
Medyczny, Klinika Alergologii, Katedra
Pneumonologii i Alergologii

Tytuł projektu:

Badanie znaczenia procesów
epigenetycznych w patogenezie mastocytozy
nadzieją na znalezienie nowych możliwości
terapeutycznych.

Prof. Tomasz Sarnowski

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN, Zakład Biosyntezy Białka, Warszawa

Tytuł projektu:

Identyfikacja epigenetycznych
mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych
supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym
raku nerki.

Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej

dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka

Zakład Immunologii Wydziału Lekarskiego I, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tytuł projektu: 

Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu

Wartość grantu: 555 800 PLN

Opis projektu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porttitor mauris quis ex tincidunt ultrices. Etiam eu nunc velit. Integer tempus massa ut elementum auctor. Nulla eleifend nec massa at varius. Nunc non augue ut odio aliquet auctor. Nunc a bibendum odio. Ut gravida nisl ut elit dignissim gravida. Morbi mattis placerat mi. Maecenas ut imperdiet purus. Etiam elementum odio eu lacinia sagittis. Sed vestibulum in risus non interdum. Maecenas cursus erat eget molestie blandit. Phasellus sed tristique erat, nec blandit ante. In laoreet sollicitudin erat.

dr. hab. Aleksander Czogalla

Zakład Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł projektu:

Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych

Wartość grantu: 510 000 PLN

Opis projektu:

Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”

Winner of the XV Edition of the Competition for the research project dr n.med. Agata Pastorczak

dr n.med. Agata Pastorczak

Klinika Pediatrii Onkologii, Hematologii i Diabetologii, UM Łódź

Tytuł projektu: Kariotypowanie molekularne przy pomocy macierzy zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP array) jako narzędzie całogenomowej identyfikacji abberacji w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL)

Wartość grantu: 457 200 PLN

Winner of the 15th edition of the research project competition dr n.med. Marta Michalska-Kasiczak

dr n.med. Marta Michalska-Kasiczak

Katedra Endokrynologii, UM Łódź

Tytuł projektu: Ocena nowych biomarkerów obrotu kostnego pod kątem wykorzystania ich jako wskaźników skuteczności leczenia osteoporozy pomenopazualnej oraz oceny ryzyka złamań.

Wartość grantu: 508 380 PLN

Winner of the XV Edition of the Competition for research projects dr n.med. Joanna Bogusławska

dr n.med. Joanna Bogusławska

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Warszawa

Tytuł projektu: Cząsteczki mikroRNA pośredniczące w działaniu TGF-β1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych.

Wartość grantu: 407 520 PLN

dr n. med. Michał Panek

UM Łódź

Tytuł projektu: Znaczenie szlaku sygnałowego TGF-BMP ze szczególnym uwzględnieniem białek Smad w mechanizmach i leczeniu przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego.

Wartość grantu: 386 525 zł

dr Katarzyna Niemirowicz

Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tytuł projektu: Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny zawierającego antybakteryjne nanosystemy

Wartość grantu: 349 140 zł

dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

Instytut Reumatologii, Warszawa

Tytuł projektu: Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD).

Wartość grantu: 459 000 zł

Winner of the 13th edition of the competition for research projects dr Katarzyna Gach

dr Katarzyna Gach

Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł projektu: Badanie właściwości farmakologicznych analogów peptydów opioidowych jako nowych potencjalnych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym.

Wartość grantu: 396 000 zł

Winner of the 13th edition of the kunkour on research projects dr Adam Szpechciński

dr Adam Szpechciński

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Warszawa

Tytuł projektu: Profilowanie ekspresji mikroRNA jako potencjalnych markerów wrażliwości/oporności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca in vitro na odwracalne i nieodwracalne inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji. koszt

Wartość grantu: 362 250 zł

Winner of the 13th edition of the competition for research projects, Dr. Paulina Kober

dr Paulina Kober

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Tytuł projektu

Identyfikacja zaburzeń metylacji DNA u chorych na nieczynne funkcjonalnie gruczolaki przysadki i ocena ich wartości prognostycznej.

Wartość grantu 219 000 zł

Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik

Tytuł projektu: „Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?”

Wartość grantu: 325 200 zł

dr Remigiusz Worch

Instytut Fizyki PAN

Tytuł projektu: Mechanizm oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi.

Wartość grantu: 333 136 zł

dr Katarzyna Oszajca

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł projektu: „Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn”.

Wartość grantu: 96 000 zł

dr Krzysztof Milewski

American Heart of Poland SA

Tytuł projektu: „Opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego”.

Wartość grantu: 391 520 zł

Prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł projektu: Identyfikacja związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα.

Wartość grantu: 415 040 zł

Prof. dr hab. Piotr Rieske

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

Tytuł projektu: Poszukiwanie przyczyn eliminacji komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków w standardowych warunkach hodowli in vitro jako innowacyjne podejście przy projektowaniu terapii przeciwnowotworowej.

Wartość grantu: 448 800 zł

Dr hab. Anna Jurewicz

Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł projektu: Nowy receptor dla amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym.

Wartość grantu: 439 800 zł

Prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Pracownia Immunopatologii i Genetyki, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) wysokiego ryzyka definiowanej obecnością mutacji genu IKZF1.

Wartość grantu: 280 000 zł

Doc. dr hab. Małgorzata Filip

Pracownia Farmakologii Uzależnień, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Tytuł projektu: Kinaza białkowa ERK1/2 jako wewnątrz komórkowy obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby.

Wartość grantu: 324 000 zł

Prof. dr hab. Marek Jagielski

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bakteriologii

Tytuł projektu: Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) jako nowa metoda genotypowania szczepów Corynebacterium diphtheria.

Wartość grantu: 46 200 zł

Dr Joanna Pera

Klinika Neurologii CM UJ

Tytuł projektu: W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych – analiza profili ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej.

Wartość grantu: 351 600 zł

Dr n. med. Grzegorz Placha

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

Tytuł projektu: Wpływ zmienności występującej w całym genomie (Genome-wide association) na stopień przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz na jego regresję po operacji wszczepienia zastawki aortalnej.

Wartość grantu: 432 000 zł

Dr Arkadiusz Piotrowski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Tytuł projektu: Czas, mechanizm i częstość powstawania subchromosomalnych rearanżacji strukturalnych w rejonach flankujących sequencing gaps jako wskaźniki diagnostyczne i prognostyczne w sporadycznym raku piersi.

Wartość grantu: 452 040 zł

Prof. zw. dr hab. Jacek Szepietowski

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Tytuł projektu: Rola metalotionein w skórnej karcynogenezie w oparciu o ocenę ekspresji metalotionein oraz antygenu Ki-67 w raku kolczystokomórkowym i rogowaceniu słonecznym.

Wartość grantu: 120 000 zł

Dr Edyta Brzóska-Wójtowicz

UW Warszawa

Tytuł projektu: Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna rola cytokiny SDF-1

Wartość grantu: 450 000 zł

Dr hab. Rafał Pawliczak

UM Łódź

Tytuł projektu: Analiza ekspresji genów metodą whole genome scan w przebiegu astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmy oskrzelowej bez nadwrażliwości, możliwości farmakologicznej interwencji i ewaluacji ryzyka

Wartość grantu: 446 000 zł

Dr Barbara Dołęgowska

PAM Szczecin

Tytuł projektu: Porównanie metod pomiaru aktywności dehydrogenazy dihydropirymidowej (DPD) w osoczu i limfocytach krwi obwodowej – wybór optymalnej metody dla testów przesiewowych poprzedzających leczenie pochodnymi 5- fluoropirymidynowymi

Wartość grantu: 174 960 zł

Dr hab. med. Agnieszka Słowik

CM UJ

Tytuł projektu: Czy polimorfizmy na chromosomie 4q25 związane z ryzykiem migotania przedsionków mają wpływ na ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej?

Wartość grantu: 273 600 zł

Dr n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

CM UJ

Tytuł projektu: Izolacja komórek macierzystych z mięśnia poprzecznie prążkowanego naramiennego z wykorzystaniem ich w leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet

Wartość grantu: 253 200 zł

Dr n. med. Przemysław Kardas

Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Łodzi

Tytuł projektu: Wpływ kompleksowej STRATegii edukacyjno-behawioralnej na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych podczas leczenia hipolipemizującego statynami w warunkach opieki zdrowotnej

Wartość grantu: 300 000 zł

Prof. dr hab. Ewa Sewerynek

Katedra Endokrynologii Ogólnej UM w Łodzi

Tytuł projektu: Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich (adherence) w leczeniu osteoporozy – określenie czynników mogących wpływać na brak ciągłości i systematyczności terapii

Wartość grantu: 270 000 zł

Prof. dr hab. Józef Kur

Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Tytuł projektu: Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych rozpoznających i różnicujących toksoplazmozę wczesną i przewlekłą

Wartość grantu: 475 000 zł

Dr hab. Janusz Szemraj

Katedra i Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł projektu: Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych

Wartość grantu: 180 000 zł

Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Tytuł projektu: Badanie przeciwdepresyjnych właściwości ligandów trzeciej rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

Wartość grantu: 450 000 zł

Prof. dr hab. Irena Nalepa

Zakład Biochemii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Tytuł projektu: Udział receptorów alfa-1-adrenergicznych w zjawisku hamowania sensytyzacji kokainowej przez tiagabinę

Wartość grantu: 232 000 zł

Dr hab. med. Andrzej Głąbiński

Katedra Neurologii, Zakład Neurologii UM w Łodzi

Tytuł projektu: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane

Wartość grantu: 170 000 zł

Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj

Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi

Tytuł projektu: Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym

Wartość grantu: 360 000 zł

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki

Tytuł projektu: Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera

Wartość grantu: 250 000 zł

Prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Wydział Lekarski I, Akademia Medyczna w Poznaniu

Tytuł projektu: Przezskórne przeszczepianie autologicznych mioblastów szkieletowych w regeneracji serca u pacjentów z pozawałową niewydolnością krążenia

Wartość grantu: 283 680 zł

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Tytuł projektu: Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia przy pomocy autologicznych komórek macierzystych i/lub genetycznie modyfikowanych – próby przedkliniczne

Wartość grantu: 225 000 zł

Dr hab. n. chem. Janusz Kasperczyk

Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu

Tytuł projektu: Opracowanie możliwości wykorzystania biodegradowalnych mikrosfer polimerowych zawierających lek cytostatyczny w leczeniu nowotworów mózgu

Wartość grantu: 350 400 zł

Prof. dr hab. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. MJ Mossakowskiego PAN w Warszawie

Tytuł projektu: Ocena korelacji między liczbą kopii genu SMN2, ekspresją genu (na poziomie RNA i białka) a fenotypem klinicznym chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Wartość grantu :192 000 zł

Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

Instytut Kardiologii w Warszawie

Tytuł projektu: Terapeutyczna angiogeneza w zaawansowanej chorobie wieńcowej („no-option patients”) z zastosowaniem phVEGF-A165 / FGF (pVIF) podawanego metodą przezskórną. Badanie z podwójnie ślepą próbą.

Wartość grantu: 688 291 zł

Dr n. przyr. Łucja Fiszer-Maliszewska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Tytuł projektu: Czy polimorfizm wybranych genów kontrolujących metabolizm leków i procesy naprawy DNA determinuje skuteczność terapeutyczną i/ lub toksyczność programów chemioterapii w raku jajnika?

Wartość grantu: 233 000 zł

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tytuł projektu: Agregacja płytek krwi u chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu usprawnionych ruchowo

Wartość grantu: 200 000 zł

Dr n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

Tytuł projektu: Ocena przydatności badania echokardiograficznego płodu w pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży

Wartość grantu: 240 600 zł

Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik

II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tytuł projektu: Anafilaktoidalne reakcje na niesteroidowe leki przeciwzapalne

Wartość grantu: 390 000 zł

Dr n. med. Koryna Socha-Urbanek

Zakład Patologii Klinicznej CSK WAM w Warszawie

Tytuł projektu: Ocena komórek macierzystych w przeszczepie syngenicznym wysp trzustkowych

Wartość grantu: 187 000 zł

Prof. dr hab. med. Zbigniew Baj

Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Tytuł projektu: Porównanie wpływu kwasu acetylosalicylowego, tiklopidyny i klopidogrelu na dystans chromania przestankowego i funkcje płytek krwi i neutrofilów u pacjentów z miażdżycą zarostową kończyn dolnych

Wartość grantu: 50 000 zł

Dr n. med. Dariusz Kowalczyk

Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Onkologii, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tytuł projektu: Rozpuszczalny heterodimer receptora TGF-β typu II i typu III jako potencjalny antagonista TGF-β

Wartość grantu: 320 000 zł

Dr farm. Andrzej J. Bojarski

Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Tytuł projektu: Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT7 – potencjalne zastosowanie terapeutyczne oraz nowe narzędzia farmakologiczne

Wartość grantu: 174 000 zł

Prof. IF, dr hab. Łukasz Kaczmarek

Zakład Chemii II w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny

Tytuł projektu: Synteza i badania biologiczne pochodnych cukrowych i aminocukrowych indolo[2,3-b]chinoliny

Wartość grantu: 165 000 zł

Dr inż. Sławomir Wybraniec

Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska

Tytuł projektu: Strukturalne badania nowych pigmentów betalain

Wartość grantu: 90 000 zł

Prof. dr hab. Stanisław Szala

Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Tytuł projektu: Pośrednie i bezpośrednie metody niszczenia komórek nowotworowych: antyangiogenna chemioterapia skojarzona z terapią genową z użyciem genu samobójczego deaminazy cytozynowej z E.coli

Wartość grantu: 130 000 zł

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Collegium Medicum w Krakowie

Tytuł projektu: Rola tauryny w odporności nieswoistej. Bakteriobójcze i przeciwzapalne działanie chloraminy tauryny i bromaminy tauryny

Wartość grantu: 300 000 zł

Prof. dr hab. Józef Kur

Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska

Tytuł projektu: Biotechnologiczna produkcja ludzkiej kalcytoniny

Wartość grantu: 148 000 zł

Prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski

Klinika Gastroenterologii CMKP w Warszawie

Tytuł projektu: Wpływ insuliny na metabolizm mitochondriów: rola białka K

Wartość grantu: 337 000 zł

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Akademia Medyczna w Warszawie

Tytuł projektu: Analiza aktywności podścieliska szpiku w ostrych białaczkach – rola cytokin w interakcjach z komórkami białaczkowymi

Wartość grantu: 160 000 zł

Dr Ewa Augustin

Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska

Tytuł projektu: Badanie mechanizmu programowanej śmierci komórki (apoptozy) indukowanej przez triazoloakrydony – nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych

Wartość grantu: 87 000 zł

Dr inż. Andrzej Składanowski

Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska

Tytuł projektu: Nowe związki przeciwnowotworowe selektywnie hamujące funkcje telomerowego DNA: badania na testowej grupie związków i racjonalne zaprojektowanie nowych pochodnych o pożądanych właściwościach chemoterapeutycznych

Wartość grantu: 158 000 zł

Prof. dr hab. n. farm. Liliana Konarska

Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Akademia Medyczna w Warszawie

Tytuł projektu: Syntetyczne kannabinoidy jako potencjalne leki w terapii ludzkich glejaków

Wartość grantu: 290 000 zł

Dr n. med. Katarzyna Koziak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Akademia Medyczna w Warszawie

Tytuł projektu: Regulacja procesu migracji komórek śródbłonka naczyń prze z receptory P2 purynergiczne

Wartość grantu: 150 000 zł

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Katedra Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku

Tytuł projektu: Nowa doustna postać leku z loratadyną i pseudoefedryną – opracowanie technologii i badania farmakokinetyczne z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych

Wartość grantu: 210 000 zł

Prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii w Gliwicach, Politechnika Śląska

Tytuł projektu: Badania nad syntezą i właściwościami glikokoniugatów jako ukierunkowa-nych nośników leków

Wartość grantu: 87 000 zł

Doc. dr hab. inż. Janusz Boratyński

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Tytuł projektu: Nowa generacja leków w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów

Wartość grantu: 215 000 zł

Prof. dr hab. Michał Zimecki

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Tytuł projektu: Zbadanie immunosupresyjnej aktywności związku RM-33 w wybranych modelach doświadczalnych in vitro i in vivo

Wartość grantu: 125 000 zł

Doc. dr hab. Krzysztof Wędzony

Instytut Farmakologii, PAN w Krakowie

Tytuł projektu: Ocena propsychotycznych konsekwencji zaburzeń neurorozwojowej apoptozy – znaczenie wczesnej interwencji neuroleptykami

Wartość grantu: 180 000 zł

Prof. dr n. med. Anna Członkowska

II Klinika Neurologii, IPiN w Warszawie

Tytuł projektu: Badanie modulującego wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg procesu neurodegeneracyjnego w modelu mysim C57BL/6

Wartość grantu: 263 000 zł

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jedliński

Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu

Tytuł projektu: Nowe koniugaty kwasu acetylosalicylowego i ich zastosowanie w medycynie

Wartość grantu: 160 000 zł

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Mikroskop laboratoryjny

Konkurs na Techniki Mobilne

Życie pacjenta może się poprawić dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych wspierających profesjonalistów medycznych w opiece zdrowotnej chorych.
czytaj więcej
Dwie laborantki w trakcie wykonywania badań

Programy Stypendialne

W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.