Odpowiedzialność za produkt

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi, dlatego jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas priorytetem.

Kobieta wykonująca badania laboratoryjne
  • Dbamy o jakość na każdym etapie: od rozwoju produktu, przez jego wytwarzanie i magazynowanie, po dystrybucję i sprzedaż.
  • Przestrzegamy najwyższych standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP).
  • Dla wszystkich produkowanych przez nas leków i substancji posiadamy certyfikaty GMP wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
  • Stosujemy najnowocześniejsze technologie, które zapewniają bezpieczeństwo pacjentom, pracownikom oraz środowisku naturalnemu.

We wszystkich krajach, gdzie sprzedawane są leki Grupy Polpharma, pacjenci mają możliwość zadawania pytań na ich temat i uzyskania informacji.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub numerów telefonów, które znajdują się na stronie kontakt.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Staramy się ograniczać do minimum ryzyko związane ze stosowaniem naszych leków. Prowadzimy stały nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Specjalny dział firmy zbiera, analizuje i archiwizuje zgłoszenia dotyczące działań niepożądanych na wszystkich rynkach, gdzie obecne są nasze produkty. Do zgłaszania sygnałów o takich przypadkach zobowiązani są wszyscy nasi pracownicy, którzy w tym celu przechodzą obowiązkowe szkolenia. Co równie istotne, udzielamy pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia rzetelnych i zgodnych z aktualnym stanem wiedzy informacji na temat produktów Grupy Polpharma. Badamy przyczyny działań niepożądanych, oceniamy stosunek korzyści ze stosowania leku do ryzyka i wdrażamy działania minimalizujące ryzyko. Jesteśmy włączeni w europejski system elektronicznego raportowania działań niepożądanych EudraVigilance.

Działania niepożądane produktów Polpharmy można zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego formularza.

Zachęcamy do obejrzenia przygotowanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych filmu informacyjnego dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii:

 

Źródło: www.urpl.gov.pl

Etyczny marketing

Przekazujemy sprawdzone i wiarygodne informacje w sposób jednoznaczny i obiektywny. Monitorujemy jakość naszych działań marketingowych i przyjmujemy odpowiedzialność za stałe podnoszenie standardów w tym zakresie.

Polpharma jest współtwórcą i sygnatariuszem Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, który w czerwcu 2015 r. został zastąpiony Kodeksem postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych (EGA). Jesteśmy także sygnatariuszem Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI. W 2015 r. wdrożyliśmy Kodeks Etyki Grupy Polpharma, który zobowiązuje nas m.in. do stosowania zasad uczciwej konkurencji i promocji. Nasze działania marketingowe są prowadzone zgodnie z zapisami powyższych kodeksów.

Kodeks postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia możesz pobrać na stronie Polityka firmy.

Nowy system opakowań

W 2018 r. we współpracy z farmaceutami wdrożyliśmy nowy system opakowań leków na receptę. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, m.in. dzięki minimalizacji ryzyka pomyłek przy wydawaniu leków.

System pakowania

Nowe opakowania były konsultowane z farmaceutami: od koncepcji, poprzez ocenę kilkudziesięciu projektów, aż po fazę pilotażową, polegającą na obserwacji pracy z nowymi opakowaniami w wybranych aptekach w kilku miastach w Polsce. Badania uwzględniały m.in. sposób rozkładania opakowań na półkach i w szufladach, zmienność oświetlenia oraz charakter danej apteki.

Nowy system opakowań wprowadził szereg udogodnień i innowacji, począwszy od doboru czytelniejszej czcionki i zwiększenia nazwy produktu, po zastosowanie podwójnej kolorystyki: na oznaczenie dawki (specyficznej dla każdego leku) oraz grupy terapeutycznej.

Dodatkowo na wybranych opakowaniach znajdują się piktogramy określające zastosowanie danego leku, zgodne z wytycznymi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Najważniejsze informacje są widoczne na co najmniej trzech ściankach, tak aby opakowania były łatwo rozpoznawalne w szufladach aptecznych różnego typu.

Informacja o leku

Dbamy o rzetelną i przejrzystą informację o naszych produktach i ich działaniu.

Treść naszych ulotek dla pacjentów jest zgodna z wynikami tzw. testów czytelności, czyli konsultacji z grupami docelowymi użytkowników danego produktu leczniczego, co zapewnia prawidłowość i bezpieczeństwo jego stosowania. Pacjent może łatwo ZLOKALIZOWAĆ informacje zawarte w ulotce, ROZUMIE je i WIE, JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ.

Dźwiękowa wersja

Udogodnienia dla niewidomych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewidomych i niedowidzących, udostępniamy ulotki naszych leków w formie dźwiękowej poprzez system Ulotka Audio firmy MEDsynC pod bezpłatnym numerem 800 706 848. System został opracowany w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i uzyskał jego rekomendację, jako produkt przyjazny dla osób z dysfunkcjami wzroku.

 

Polski Związek Niewidomych przekazał Polpharmie następujące podziękowania:

Dzięki Ulotce Audio możemy w sposób szybki, bezpieczny, bezpłatny i powszechnie dostępny dotrzeć do informacji o wybranym leku. System infolinii jest prosty w obsłudze, daje możliwość korzystania z niego bez konieczności udziału osób trzecich. Udostępnienie treści produktów leczniczych traktujemy jako wyraz troski o sprawy ludzi niewidomych.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, opakowania naszych leków są oznakowane w systemie Braille’a (pismo dla niewidomych i niedowidzących).

Okienko komunikacyjne na opakowaniu

Dbamy o to, by opakowania naszych produktów zapewniały bezpieczeństwo stosowania leku, a jednocześnie były przyjazne dla pacjenta i aptekarza. W tym celu wdrożyliśmy specjalne okienko komunikacyjne do systemu opakowań leków na receptę.

Okienko składa się z dwóch pól. Jedno z nich – to stałe miejsce z tyłu opakowania przeznaczone na etykietę apteczną z ceną. Rozwiązanie to pozwala uniknąć zaklejenia ważnych dla pacjenta informacji, np. składu leku, dawkowania lub ostrzeżeń dodatkowych.

Drugie pole stanowi praktyczne rozwiązanie ułatwiające pacjentom zapamiętanie, jak powinni lek przyjmować. Często bowiem gubią oni karteczki z informacjami, które otrzymują od lekarza. W liniach odpowiadających porom dnia pacjent ma możliwość zapisu sposobu dawkowania. Stanowi to istotną pomoc w zachowaniu systematyczności przyjmowania leku i wpływa na skuteczność terapii.

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Krajobraz z drzewem

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.
czytaj więcej
Zebranie pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

Wspólne wartości, otwarta komunikacja i bezpieczeństwo - to jest dla nas ważne w codziennej pracy.
czytaj więcej
zbliżenie na trzymające się ręce

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i wsparcie lokalnych społeczności.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.