Dofinansowanie
z Unii Europejskiej

Dofinansowanie trzy flagi Unii Europejskiej przed budynkiem

Polpharma pozyskuje dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych

 

Od 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Polpharma występuje o wsparcie finansowe na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, korzystając z różnych programów pomocowych – krajowych i unijnych. Do końca 2009 roku przyznano Polpharmie dofinansowanie dla 11 projektów na łączną kwotę ponad 10 mln PLN.

Informacji na temat realizowanych projektów udziela Departament Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Chemia, tel. (58) 563 21 43, oraz Departament Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma, tel. (58) 563 88 91.

Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Narodowe Centrum Badań i RozwojuLogo FE_POIR

 

 

Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”

 

W roku 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów ramach Działania 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – konkurs dla przedsiębiorców dużych. ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

 • projekt Oddziału Polpharma Biologics pt: „Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania w leczeniu łuszczyc”. Wartość przyznanej dotacji to 64 045 249,5 zł.
 • projekt Medana S.A. pt: Modyfikacja procesu wytwarzania nowoczesnej grupy leków stosowanych w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wartość przyznanej dotacji to 9 708 037,64 zł.

W roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Konkursu 2/1.1.1/2016 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – konkurs dla przedsiębiorców dużych. ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

 • projekt Oddziału Polpharma Biologics pt: „Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania w leczeniu łuszczyc”. Wartość przyznanej dotacji to 64 045 249,5 zł.

W roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów ramach Programu InnoNeuroPharm Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 2/1.2/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

 • projekt Oddziału Polpharma Biologics pt: „Opracowanie uniwersalnego modelu testowania farmakokinetyki terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych na etapie badań przedklinicznych, z wykorzystaniem modelu zwierzęcego świni hodowlanej”. Wartość przyznanej dotacji to 1 600 281,80 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 818 986,49 zł.

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego modelu testowania przeciwciał monoklonalnych na etapie badań przedklinicznych, z wykorzystaniem modelu zwierzęcego świni hodowlanej z indukowaną immunotolerancją wobec ludzkich terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych (mAb). W ramach Projektu, przeprowadzone zostaną prace B+R zorientowane na opracowanie nowego modelu zwierzęcego w postaci świni hodowlanej ze wzbudzoną immunotolerancją wobec ludzkich terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych.

Rezultat Projektu będzie pozwalał na szybszą optymalizację etapu badań przedklinicznych oraz przyczyni się do szybszego wprowadzania leków na rynek. Rezultat Projektu będzie odznaczał się wysokim potencjałem komercjalizacji, stanowiąc odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez producentów branży farmaceutycznej, zainteresowanych rozwojem leków biotechnologicznych.

 • projekt Konsorcjum WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA Sp z o.o. i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. pt: Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią. Wartość przyznanej dotacji to 11 932 199,55zł.

W roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Konkursu 2/1.1.1/2016 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – konkurs dla przedsiębiorców dużych. ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

 • projekt Oddziału Polpharma Biologics pt: „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania terapeutycznych przeciwciał w oparciu o bakteryjne systemy ekspresyjne, integrującej technologie stainless steel i single-use”. Wartość przyznanej dotacji to 6 785 029,97 zł.

W roku 2015 w ramach pierwszego Konkursu dla dużych firm, ogłoszonego w nowej Perspektywie UE na lata 2014-2020,Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu 1/1.1.2/2015 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

 • projekt Oddziału Polpharma Biologics pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego”. Wartość przyznanej dotacji to 20 673 445,16 zł.

 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

 

Dwa projekty Działu Badań i Rozwoju Polpharmy uzyskały ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006”.

Przyznane dofinansowanie wyniosło 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Projekty dotyczą opracowania receptur preparatów z grupy terapeutycznej leków stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz ich wdrożenia do produkcji.

Zostały one zgłoszone w ramach poddziałania 1.4.1 SPO – WKP – „Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R”.

Linki do stron o Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO-WKP”:

Portal Funduszy Strukturalnych

SPO – WKP na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SPO – WKP na stronach Ministerstwa Gospodarki

Logo Unia dla Przedsiębiorczych  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

 

Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013” działanie 1.4 – 4.1 PO IG „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Wnioski zostały zgłoszone do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach naboru do działania 1.4-4.1 POIG:

 • runda I w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP – łączna kwota wsparcia wynosi 5 336 247 zł
  Dofinansowanie otrzymały 2 projekty Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma:
  1. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic
  2. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • oraz 3 projekty Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Chemia:
  1. Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania farmaceutycznej substancji aktywnej Aliskiren
  2. Technologie wytwarzania farmaceutycznej substancji aktywnej Sitagliptyna
  3. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania farmaceutycznych substancji aktywnych Montelukast sodu, Pentoksyfilina i Orlistat z zastosowaniem procesów przepływowych w mikroreaktorach i chromatografii powinowactwa
 • runda II w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP – łączna kwota wsparcia wynosi  1 498 775 zł.
  Dofinansowanie otrzymał  projekt Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma:

  1. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię

Logo Innowacyjna Gospodarka  Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.