Dofinansowanie
z Unii Europejskiej

Dofinansowanie trzy flagi Unii Europejskiej przed budynkiem

W 2023 roku Polpharma uzyskała dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżka SMART”, finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę krajową generycznego produktu leczniczego w postaci kapsułki miękkiej, którego działanie oparte będzie o właściwości ziół leczniczych. Rezultat projektu skierowany będzie głównie do pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS), zapewniając im łatwiejsze stosowanie i wygodniejsze przechowywanie leku.

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe m.in. w zakresie rozwoju substancji czynnej oraz rozwoju formulacji produktu w postaci kapsułki miękkiej. Produkcja leku zostanie uruchomiona w zakładzie produkcyjnym Spółki.

Całkowity koszt projektu: 8 101 258,10 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 3 609 635,20 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, działanie Ścieżka SMART.

W 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych kombinacji złożonych leków hipotensyjnych”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest doprowadzenie do opracowania nowej, unikalnej kompozycji dla trzech produktów farmaceutycznych – należących do grupy złożonych leków kardiologicznych, które znajdą zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących zbadania możliwości połączenia dwóch substancji aktywnych w jednej formie farmaceutycznej. Produkcja nowych leków zostanie uruchomiona w zakładzie produkcyjnym Spółki.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych będzie opracowanie grupy nowych, złożonych produktów leczniczych ukierunkowanych na terapię nadciśnienia tętniczego w następujących kombinacjach: Nebiwolol/Ramipryl, Nebiwolol/Telmisartan, jak również Ramipryl/Indapamid. Opracowane leki złożone będą dedykowane pacjentom z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Wartość projektu: 30 470 780,75 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 13 144 630,11 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)  dla projektu pn. „Modyfikacja procesu wytwarzania nowoczesnej grupy leków stosowanych w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie dwóch generycznych leków wziewnych z grupy LAMA/LABA i LAMA o zmodyfikowanym procesie wytwarzania, które znajdą zastosowanie w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Będą zawierać one następujące substancje czynne: glikopironium i glikopironium z indakaterolem.

Planowane efekty to opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leków skutkujących wprowadzenie na rynek 2 leków generycznych w postaci proszków do inhalacji zawierających glikopironium mających zastosowanie w leczeniu POChP: lek w postaci proszku do inhalacji zawierający glikopironium oraz dwuskładnikowy lek w postaci proszku do inhalacji zawierający glikopironium i indakaterol.

Wartość projektu: 20 718 992,98 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 9 708 037,64 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)  dla projektu pn. „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Zakładami NA Farmaceutycznymi Polpharma S.A.

Celem projektu jest rozwój innowacyjnej technologii otrzymywania sterylnej substancji aktywnej Arypiprazol w postaci monohydratu (aripiprazole monohydrate) stosowanej w leczeniu schizofrenii oraz opracowanie gotowego produktu leczniczego i wprowadzenie na rynek leku generycznego z nowoczesną formą podania (long acting injectable) na bazie opracowanej technologii wytwarzania ayrpiprazolu (monohydrate).

Planowane efekty to opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania leku z substancją aktywną monohydrat Aripiprazolu oraz jego wprowadzenie na rynek polski oraz europejski, a także wybrane rynki światowe.

Wartość projektu: 21 038 016,69 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 11 176 112,17 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: InnoNeuroPharm.

W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) dla projektu pn. „Opracowanie serii innowacyjnych leków oftalmologicznych niezawierających konserwantów w nowoczesnych opakowaniach wielodawkowych”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie linii wielodawkowych preparatów do oczu stosowanych w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek kropli do oczu z prostaglandynami (latanoprost, trawoprost) oraz substancjami czynnymi takimi jak timolol, a także leków łączonych (latanoprost/timolol oraz trawoprost/timolol) w opakowaniach wielorazowych bez substancji konserwujących.

Wartość projektu: 23 912 071,15 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 10 495 441,21 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.