Kontakt

Dwie dłonie na klawiaturze laptopa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

NIP 592 02 02 822
Telefony kontaktowe:
tel. +48 58 563 16 00
fax +48 58 562 23 53

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu

ul. Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz
Telefony kontaktowe:
tel: +48 43 829 92 00
fax: +48 43 829 92 05

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Biuro w Warszawie

ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
Telefony kontaktowe:
tel. +48 22 364 61 00
tel. +48 22 364 61 01
fax +48 22 364 61 02

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Metalowca 2
39-460 Nowa Dęba
Telefony kontaktowe:
tel. +48 15 846 54 00

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Oddział Produkcyjny w Duchnicach

Duchnice
ul. Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefony kontaktowe:
tel. +48 22 721 90 00
fax +48 22 721 90 01

Magdalena Rzeszotalska

Michał Sobolewski

ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
Telefony kontaktowe:
tel. +48 22 364 63 11

Skontaktuj się

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego lub wady jakościowej produktu prosimy o skorzystanie z Formularza zgłoszenia działania niepożądanego

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 58 563 16 00
3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres do korespondencji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.polpharma.pl/firma/kontakt/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
c) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
d) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA

1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. +48 58 563 16 00
fax +48 58 562 23 53
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy
KRS 0000127044
NIP 592 02 02 822
Kapitał zakładowy 100.207.830 zł
(wpłacony w całości)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
tel. +48 22 691 39 00
fax +48 22 691 38 27
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000147193
NIP 525-000-04-81
Kapitał zakładowy: 230 000 000 zł (wpłacony w całości)

LLC Ukraine

Polpharma Ukraine
8, Illinskaya St., 5 floor, 11 entrance 
04070, Kiev, Ukraine

Polpharma Lithuania and Latvia

18, E. Ozeskienes St.
Kaunas, LT-3000
Lithuania

Polpharma SA Uzbekistan

Polpharma SA Uzbekistan
Fidokor (Chekhov) Str, 32 ,  B C "Inko Invest"
Uzbekistan, Tashkent, 100031

Polpharma Czech Republic

Polpharma Czech Republic
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha – Chodov, Czech Republic

Polpharma Bulgaria

85 "Z", Simeonovsko shousse blvd
Office Center Magnolia, entr. B, fl. 3, office 3,
1734 Sofia, Bulgaria

Polpharma Vietnam

5th Floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Street
Hoan Kiem district,
Hanoi, Vietnam
Tel.:   +84 43 936 7921

Farmaprojects

Carrer Provença 392, 6ª Planta
08025 Barcelona
Spain
tel.: +34 93 508 0500
fax: +34 93 508 0501

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.