Odpowiedzialność wobec pracowników

Wspieramy pracowników w pełnej realizacji ich potencjału. Zapewniamy im dostęp do bogatego programu szkoleń, a także dofinansowujemy kursy czy naukę języków. Kompleksowo dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszej kadry, a także personelu firm zewnętrznych wykonującego pracę na terenie naszych zakładów.

Zebranie pracowników

Traktujemy się z szacunkiem i przestrzegamy procedur.

Wierzymy, że otwarta i obustronna komunikacja to klucz do partnerskich relacji. Zależy nam na posiadaniu pełnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w firmie. Od lat wydajemy wewnętrzną gazetkę „Panaceum”, rozwijamy firmowe kanały w mediach społecznościowych oraz regularnie organizujemy spotkania pracowników z zarządem, także podczas nieformalnych wydarzeń. Wymieniamy się poglądami także za pośrednictwem ankiet, które potem określają kierunek zmian w firmie.

Zawodowy „Chemików” oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. Są one dla zarządu partnerem w wypracowywaniu rozwiązań ważnych dla pracowników.

Kultura różnorodności

W Polpharmie każdy może być sobą, bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną czy stopień sprawności. Dostrzegamy różnice między naszymi pracownikami i uważamy je za wartość, co podkreślamy w naszym Kodeksie Etyki.

Podpisaliśmy Kartę Różnorodności, a także stale rozwijamy własne polityki i programy, które pozwalają nam świadomie zarządzać różnorodnością. Nie tolerujemy dyskryminacji, izolowania, nękania czy wyśmiewania ze względu na jakiekolwiek cechy, w tym płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia oraz poziom sprawności fizycznej. W Grupie Polpharma obowiązuje oddzielna procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania różnorodnością w naszej firmie jest zarządzanie międzypokoleniowe.

Współpracujemy z Fundacją „Integracja” w zakresie dostosowywania naszych siedzib do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W lutym 2017 r. nasze biuro w Warszawie otrzymało certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający spełnienie wymogów dostępności.

Bezpieczeństwo środowiska pracy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest dla nas bardzo istotna. Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego zgodność z międzynarodowymi normami w obszarze BHP potwierdziły certyfikaty ISO 45001.

Realizujemy Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w firmie regularnie prowadzimy akcje edukacyjne. Przedstawiciele pracowników biorą czynny udział w budowaniu przyjaznego środowiska pracy poprzez działalność w związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy oraz zakładowych komisjach zajmujących się zagadnieniami BHP.

Wdrażamy nowoczesne procesy, instalacje i urządzenia oraz wprowadzamy udoskonalenia, które pozwalają na eliminację ryzyka zawodowego i ciągłą poprawę warunków pracy. Eliminujemy lub ograniczamy użycie niebezpiecznych substancji chemicznych w procesach produkcyjnych.

Ograniczamy czynniki szkodliwe i niebezpieczne również dzięki redukcji produkcji wielkotonażowej, a także automatyzacji procesów wytwarzania, magazynowania oraz działalności pomocniczej.

Szczególną wagę przywiązujemy do edukacji pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania na terenie Polpharmy. Prowadzimy szkolenia na temat bezpieczeństwa pracy i sprawujemy odpowiedni nadzór nad realizowanymi pracami.

 

Program stop wypadkom

Od 2012 roku prowadzimy Program Stop Wypadkom, którego celem jest promowanie proaktywnych postaw pracowników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy, kształtowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz minimalizowanie społecznych kosztów związanych z wypadkami.

Program jest adresowany do wszystkich pracowników firmy i zakłada wzmocnienie ich zaangażowania w kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. W jego ramach rejestrowane są zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz niebezpieczne sytuacje, odchylenia od stanu normalnego, jak również niebezpieczne zachowania i postawy zatrudnionych. Dla najaktywniejszych pracowników przewidziano atrakcyjne nagrody.

Więcej na temat zapewniania i promowania podwyższonych standardów bezpieczeństwa pracy w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo zakładu

Polpharma podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz społeczności lokalnych. Jesteśmy odpowiedzialnym wytwórcą, pracodawcą i sąsiadem, dlatego skrupulatnie spełniamy wszystkie obowiązki wynikające z charakteru naszej działalności oraz obowiązujących wymagań prawnych. Zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa instalacje w naszych zakładach utrzymywane są na najwyższym możliwym poziomie technicznym, a wszelkie środki bezpieczeństwa są uzgadniane z personelem, właścicielami gruntów sąsiadujących z danym zakładem oraz z miejscowymi władzami samorządowymi.

W zakładzie w Starogardzie Gdańskim w ramach systemu bezpieczeństwa wprowadzono również szereg polityk wewnętrznych i deklaracji.

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem. Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego zgodność z międzynarodowymi normami w obszarze BHP potwierdziły certyfikaty ISO 45001.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA na podstawie art. 261 pkt 5 i 6 Prawa ochrony środowiska zobowiązane są do dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z dokumentami:

  • Informacja na temat środków bezpieczeństwa
  • Ogólna Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w Starogardzie Gdańskim – załącznik Nr 1.
  • Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem chloru lub chlorowodoru – załącznik Nr 2.
  • Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem amoniaku – załącznik Nr 3.

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Kobieta wykonująca badania laboratoryjne

Odpowiedzialność za produkt

Jako lider branży farmaceutycznej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. Dlatego priorytetem jest dla nas jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów.
czytaj więcej
Krajobraz z drzewem

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.
czytaj więcej
zbliżenie na trzymające się ręce

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i wsparcie lokalnych społeczności.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.