Dofinansowanie ze środków
budżetu państwa

W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – złożonego, trójskładnikowego produktu leczniczego, ukierunkowanego na terapię nadciśnienia tętniczego”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna.Celem projektu jest opracowanie złożonego preparatu doustnego o właściwościach hipotensyjnych w innowacyjnym połączeniu trzech substancji aktywnych: ramiprylu, indapamidu oraz amlodypiny bezylanu. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących zbadania możliwości połączenia trzech substancji aktywnych w jednej formie farmaceutycznej o dawkach substancji czynnych ramiprylu/indapamidu/amlodypiny. Głównymi zaletami stosowania przedmiotowego leku będzie mniejsza liczba kapsułek/tabletek do zażycia przez pacjentów, mniejsze dawki poszczególnych preparatów, lepsza tolerancja, większa wygoda, poprawa współpracy z pacjentem oraz szybsze uzyskanie kontroli ciśnienia tętniczego.

Całkowita wartość projektu: 19 998 467,07 PLN

Wartość dofinansowania: 9 711 947,19 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).

W 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (ABM/2021/5) finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” Spółka Akcyjna. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Celem Projektu jest zatem opracowanie unikatowej dla rynku polskiego, uniwersalnej platformy bioinformatyczno-chemiczno-biotechnologicznej, dedykowanej otrzymywaniu leków i szczepionek poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwiązań opartych na zastosowaniu kwasów nukleinowych, w szczególności RNA. Platforma ta istotnie zwiększy możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki i zwalczania szerokiego spektrum chorób, w tym zakaźnych, a w przypadku wystąpienia kolejnej epidemii stworzy szansę na podjęcie szybkich działań prewencyjnych i uniezależni nasz kraj od zewnętrznych dostawców szczepionek. Dodatkowo powstanie platformy umożliwi równoprawny udział polskich naukowców oraz przedsiębiorców w ogólnoświatowych pracach nad rozwojem innowacyjnych terapii bazujących na kwasach nukleinowych, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 130 191 808,51 PLN

Wartość dofinansowania: 93 852 588,56 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (ABM/2021/5).

W 2023 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Opracowanie i wprowadzenie na rynek medyczny pierwszego produktu nieantybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń oczu – innowacyjnej postaci farmaceutycznej zawierającej substancję antyseptyczną”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek pierwszego produktu nie antybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń oczu o innowacyjnej kompozycji oftalmicznej w postaci kropli do oczu, zawierającego substancję aktywną – jodopowidon. Produkt zmieni dotychczasowe podejście do leczenia infekcji oka i przyczyni się do zapobiegania antybiotykoodporności. Wprowadzenie na rynek innowacyjnej postaci produktu leczniczego opartego na jodopowidonie, zapewni pacjentom dostęp do skuteczniejszej i bezpieczniejszej od nadużywanej obecnie antybiotykoterapii formy leczenia schorzeń infekcyjnych oczu, wypełniając lukę rynkową, zapewniając stabilność wytwarzania i dostępu do leku.

Całkowita wartość projektu: 19 999 700,26 PLN

Wartość dofinansowania: 9 942 145,65 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).

W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych  dla projektu pn. „Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – leku generycznego z grupy agonistów receptora GLP-1 w terapii cukrzycy typu 2”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek odpowiednika produktu dostępnego na rynku (lek referencyjny: Ozempic® firmy Novo Nordisk) dedykowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, wykorzystującego substancję czynną semaglutyd, celem zaspokojenia wysoce istotnych potrzeb zdrowia publicznego w leczeniu cukrzycy typu 2. Rezultat projektu, lek generyczny w postaci roztworu do wstrzykiwań będzie zawierał substancję czynną semaglutyd, którego aktywność polega na działaniu jako agonista receptora GLP-1. Analogi GLP-1 normalizują stężenie glukozy we krwi, nie zwiększając przy tym istotnie ryzyka hipoglikemii. Ponadto, leki te redukują masę ciała oraz poprawiają profil lipidowy, zwiększając stężenie cholesterolu HDL, a zmniejszając stężenie LDL i trójglicerydów.

Całkowita wartość projektu: 19 999 337,65 PLN

Wartość dofinansowania: 12 538 032,43 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).

W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – złożonego, dwuskładnikowego produktu leczniczego w postaci kropli do oczu w opakowaniu wielodawkowym bez konserwantów, ukierunkowanego na terapię jaskry otwartego kąta”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie nowego na rynku globalnym produktu leczniczego zawierającego dwa składniki aktywne – netarsudil i latanoprost w formie kropli do oczu bez konserwatów i w opakowaniu wielodawkowym dla zastosowań leczniczych i terapeutycznych, tj. do obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z nadciśnieniem ocznym w jaskrze otwartego kąta przesączania. Stosowanie i działanie leku będzie bardziej komfortowe dla pacjenta (brak drażniących oko konserwantów, wygodne i bezpieczne opakowanie wielodawkowe), co wpłynie korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i w konsekwencji skuteczności terapii. Lek dzięki nowej formulacji będzie bardziej akceptowalny dla pacjenta – zmniejszenie dyskomfortu przy stosowaniu. Nowy produkt przyczyni się do wzrostu skuteczności terapii i obniżenia kosztów związanych z czasem trwania terapii zarówno dla pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 19 992 951,19 PLN

Wartość dofinansowania: 10 892 806,36 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.