NAGRODY

Złoty puchar

3. miejsce w „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”

Polpharma znalazła się na trzecim miejscu w branży farmacja i medycyna w XVIII edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”. 

Ranking organizowany przez Koźminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego to nowa odsłona Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który od wielu lat jest cenionym na rynku barometrem dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania w największych firmach.
 
W ankiecie będącej podstawą do stworzenia rankingu zawarto 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu sekcjach. Pytania nawiązywały bezpośrednio do wytycznych raportowania w ramach Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Miejsce na liście Diversity IN Check

Polpharma znalazła się na liście najbardziej zaawansowanych firm w Polsce w zarządzaniu kulturą różnorodności i włączania w Polsce. Ponadto firma została wyróżniona jako organizacja, która uczestniczyła w badaniu od pierwszej edycji i osiągnęła w tym czasie największy postęp w budowaniu włączającego miejsca pracy.
 
Badanie Diversity IN Check prowadzone jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w Polsce koordynuje Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415.

SREBRNY LISTEK ESG

Polpharma została wyróżniona Srebrnym Listkiem ESG POLITYKI
 
Tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 13. wyróżnił polskich liderów ESG w ramach zestawienia Listków ESG POLITYKI.
 
Srebrny Listek ESG otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raporty przygotowane w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Lider Etyki

Już po raz piąty firma zdobyła nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawcę dziennika gospodarczego Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu PwC Legal.
Za rok 2023 Polpharmę uhonorowano tytułem Lidera Etyki.

Najbardziej innowacyjna firma Listy 2000

Polpharma została wyróżniona jako Najbardziej innowacyjna firma w 22. edycji Listy 2000 „Rzeczpospolitej”, czyli zestawieniu dużych i średnich firm w kraju o najwyższych przychodach osiągniętych w minionym roku. Wyróżnienie przyznano ex aequo Polpharmie i Grupie Selena.

Wyróżnienie przez UN Global Compact Network Poland

Polpharma została uhonorowana „w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz promowania standardów pracy, ochrony praw człowieka i standardów etycznych, stanowiących fundamenty zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie”. United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polpharma przystąpiła do paktu w 2016 r.

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz dziewiąty została uhonorowana Złotym Listkiem CSR POLITYKI.
Tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 12. wyróżnił polskich liderów ESG w ramach zestawienia Listków CSR POLITYKI, oceniając działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.
Oceny przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG.

MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS POLAND

Polpharma po raz kolejny, głosami studentów, znalazła się na podium w prestiżowym badaniu Universum Award 2023. W kategorii Nauki Ścisłe firma zajęła 3. miejsce jako pracodawca marzeń i 1. miejsce jako pracodawca, do którego studenci najchętniej aplikują.

Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi

Polpharma została laureatem konkursu Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi realizowanym przez Humanites Institute. W konkursie nagrodzone zostały firmy, które nie tylko realizują cele, lecz również starają się dawać ludziom poczucie sensu w pracy, wspierają rozwój osobisty członków Zespołu, kulturę feedbacku i doceniania czy ich angażowanie się na rzecz społeczeństwa i otoczenia. Jury doceniło spójność prowadzonych działań i holistyczne spojrzenie na Pracowników

Super Etyczna Firma

Polpharma po raz kolejny została wyróżniona w konkursie realizowanym wydawcę dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”. W ramach konkursu nagrodzone zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Super Etyczna Firma potwierdza już po raz trzeci, że Polpharma w pełni realizuje deklarowane wartości. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze działania zostały docenione.

WNP Awards

Nagrody WNP Awards wręczane są podczas konferencji EEC Trends, wydarzenia poprzedzającego Europejski Kongres Gospodarczy. Trafiają w ręce tych, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę. Polpharma została wyróżniona za istotny wkład w tworzenie innowacji w obszarze zdrowia.

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2022 – Liderzy Medycyny

Naukowa Fundacja Polpharmy została wyróżniona w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2022 – Liderzy Medycyny, w kategorii Działalność Edukacyjna!
Nagrodę, w imieniu Fundacji odebrały prezeska Agata Łapińska-Kołodzińska i dyrektorka Daniela Piotrowska.
Nagrody Sukces Roku przyznane zostały już po raz dwudziesty drugi. Celem konkursu, organizowanego przez Wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i "Kuriera Medycznego", jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w polskiej medycynie.
Kapituła konkursu przeprowadziła dyskusje dotyczące każdej kategorii. W wyniku tych decyzji, Naukowa Fundacja Polpharmy została „bohaterem” ubiegłego roku w polskiej medycynie i ochronie zdrowia, w niezwykle ważnej kategorii dedykowanej edukacji. Fundacja dziękuje kapitule konkursu za wyróżnienie i docenienie działań, które zespół Fundacji od lat konsekwentnie realizuje w zakresie promowania i rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów!

Firma Dobrze Widziana

Podczas uroczystego finału XIII edycji konkursu Business Centre Club Polpharma została uhonorowana tytułem „Firmy Dobrze Widzianej” już po raz kolejny.
Celem konkursu jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Kapituła konkursu bierze pod uwagę obecność opracowanej i wdrożonej strategii działań w obszarze CSR, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat, politykę firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Gryf Gospodarczy w kategorii Lider rozwoju Kompetencji

Do konkursu zgłosiły się 93 firmy z całego województwa, z czego 87 przeszło ocenę formalną. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie oceny partnera merytorycznego PwC oraz Kapituły Konkursu, złożonej z przedstawicieli organizatora - Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz sponsora głównego konkursu.

“Most Attractive Employers Poland”

Polpharma ponownie na podium! W tym roku zajęliśmy drugie miejsce w rankingu “Most Attractive Employers Poland” w kategorii Nauki Ścisłe.

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę Marzeń, przyznając nam 2. pozycję w kategorii Nauki Ścisłe w prestiżowym badaniu Universum Award 2022. W tegorocznym rankingu uplasowaliśmy się zaraz za zwycięzcą, firmą Pfizer.

W tym roku, w badaniu Universum Award, wzięło udział 16 tys. studentów z 77 uczelni w całej Polsce. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że co roku studenci wskazują nas jako firmę, której działania mają pozytywny wpływ na świat, a także jako miejsce, w którym chcieliby pracować i rozwijać się.

Partner Polskiej Neurologii

Podczas VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbyła się w Lublinie w dniach 14-17 września, władze PTN przyznały Polpharmie zaszczytny tytuł „Partnera Polskiej Neurologii”. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane firmie farmaceutycznej. Polpharma została wyróżniona za szczególny wkład w promocję neurologii wśród lekarzy innych specjalizacji w Polsce.

Gold Stevie Awards®

Program Innowacji Leonardo zdobył złotą statuetkę Gold Stevie Awards® w 19. edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu International Business Awards®
Leonardo otrzymał główną nagrodę w kategorii:
Communications or PR Campaign of the Year - Internal Communications - 100 or More Employees
Jurorzy docenili program Leonardo przede wszystkim za kreatywność, umiejętność budowania zaangażowania i innowacyjność komunikacji.
International Business Awards® to największy na świecie program przyznający nagrody dla biznesu. W tym roku do konkursu trafiło ponad 3700 zgłoszeń z 67 krajów w kilkunastu kategoriach, a o nagrodzie zdecydowała najwyższa średnia z punktów przyznanych przez ponad 300 jurorów szczebla kierowniczego z całego świata.

Pracodawca Jutra

Program innowacji pracowniczej Leonardo zdobył nagrodę w organizowanym przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie Pracodawca Jutra.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Leonardo został wyróżniony w sektorze branżowym „chemia”.

Program Leonardo powstał w 2020 roku. To narzędzie, które zjednoczyło wszystkich w Polpharmie wokół idei innowacyjności, wyzwoliło kreatywność oraz dało naszym pracownikom możliwość poszerzenia kompetencji i rozwoju.

Pomysł Compliance Roku

Polpharma otrzymała nagrodę Pomysł Compliance Roku za digitalizację i optymalizację procesów biznesowych przyznawaną przez Instytut Compliance.
Celem konkursu „Compliance Awards” jest wzmacnianie świadomości na rynku oraz premiowania szczególnych osiągnięć w obszarze zarządzania zgodnością, zarówno osób indywidualnych, jak i dorobku całej organizacji. W konkursie wybierane są osobowości oraz projekty compliance o unikalnym charakterze. Poprzez konkurs Instytut Compliance pragnie promować trend zarządzania zgodnością oraz whistleblowingu i wyznaczać rynkowe standardy w tym obszarze.

Złoty Listek CSR

Polpharma w roku 2022 otrzymała kolejny Złoty Listek CSR.

Tygodnik Polityka, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG. Nagroda przyznawana jest firmom wyróżniającym się działalnością pro-społeczną w konkursie, w którym oceny są weryfikowane przez niezależnego audytora Deloitte Polska. Złoty Listek otrzymują firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

Etyczna Firma

W 2022 roku Polpharma po raz trzeci (wcześniej w roku 2021 za rok 2020 i 2019 za rok 2018) zdobyła nagrodę w konkursie Etyczna Firma organizowanym przez Puls Biznesu przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal.
Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny na rynku, już od 8 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Celem konkursu jest szerzenie wartości etycznych i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie jest jedynie elementem marketingowym, ale żyje nim cała organizacja. Do udziału zapraszane są wszystkie firmy zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce.

Superprodukt Świata Kobiety

W 2022 roku produkty Ibuvit D3 zostały nagrodzone tytułem „Superprodukt Świata Kobiety 2021” oraz tytułem „Superprodukt Świata Kobiety 2021 Nagroda Czytelniczek” w kategorii „Bez recepty” (podkategorii „Leki OTC i wyroby medyczne”) oraz w kategorii Nagroda Czytelniczek Superprodukt 2021.
Superprodukt „Świata Kobiety” to konkurs organizowany przez miesięcznik „Świat Kobiety” od 15 lat. Co roku cieszy się on uznaniem zarówno czytelniczek, jak również producentów i dystrybutorów produktów dostępnych na polskim rynku. Przez kilka miesięcy jurorki sprawdzały aż 148 produktów zgłoszonych do konkursu, a czytelniczki magazynu mogły wybrać swój Superprodukt, oddając głosy w serwisie sprawdzone.pl

The Best Event

W konkursie Events Reviews & 2022 Technology Forecast X nagrodzona została Ogólnopolska Konferencja EPE – Interdyscyplinarne Oblicza Współczesnej Medycyny w Teorii i Praktyce dla Lekarzy POZ i Medycyna Rodzinna 2021. Konferencja otrzymała nagrody w dwóch kategoriach:
• 2021 The Best Event – CONFERENCE
• 2021 The Best Event - AHEAD OF OUR TIME

Przyjaciel Polskiej Alergologii

Doceniając zaangażowanie, otwartość i wsparcie środowiska alergologów Polskie Towarzystwo Alergologiczne przyznało Polpharmie tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.
To unikatowe wyróżnienie jest źródłem dumy, ale i przyjęciem zobowiązania dalszej wspólnej pracy.

Transformational Leadership Award

Nagrody Transformational Leadership Awards sponsorowane przez Rockwell Automation zostały stworzone w celu identyfikacji i uhonorowania osób i organizacji torujących drogę do Przemysłu 4.0. Zwycięzcami - wybranymi z całego globalnego krajobrazu przemysłowego - są te firmy, które przewidziały, zaplanowały i przeprowadziły transformację cyfrową (DX) jednego lub więcej aspektów swojej działalności poprzez zastosowanie przełomowych technologii cyfrowych.

Pracodawca DIMAQ

Polpharma dołączyła do programu Pracodawca DIMAQ. DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Znak #DIMAQEmployer oznacza, że firma szczególną uwagę poświęca wsparciu rozwoju i podnoszeniu kompetencji e-marketingowych swoich pracowników i jest zaufanym partnerem do współpracy w zakresie digital marketingu.

Czempion narodowy

Polpharma znalazła się w pierwszej piątce rankingu narodowych czempionów. Została też uznana za lidera innowacyjności oraz firmę, która wyróżnia się troską o środowisko.

Ranking czempionów narodowych jest częścią raportu „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko”, opracowanego przez Politykę Insight. Tworząc zestawienie, oceniano cztery najważniejsze kategorie, czyli: gospodarkę, branżę, zagranicę oraz innowacyjność.

Złote Spinacze

Kampania "Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat" została nagrodzona w prestiżowym i największym w Polsce konkursie PR organizowanym przez Związek Firm Public Relations - Złote Spinacze. Ekowizyta otrzymała brązową statuetkę w kategorii Issue management i komunikacja kryzysowa.

Dyrektor Marketingu Roku

Zespół Polpharmy został wyróżniony w X edycji konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2020/21. Konkurs Dyrektor Marketingu Roku od 10 lat organizowany jest przez portal Mediarun.com. Ideą konkursu jest wyłanianie i nagrodzenie wybitnych liderów i osobowości kierujących pracami działów marketingu, digital, e-commerce, PR, komunikacji oraz employer branding w firmach i organizacjach.

Digital Excellence Awards 2021

Społeczność cyfrowa Polpharma Digital Community została nagrodzona w konkursie Digital Excellence Awards 2021 w kategorii Digital Capabilities.
Digital Excellence Awards to konkurs, którego celem jest wyróżnienie liderów efektywnej transformacji cyfrowej. To również sposób na podnoszenie świadomości cyfrowej i promocję dobrych praktyk. Organizatorami konkursu są Digital Excellence i CIONET.

Most Attractive Employers Poland 2021

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę marzeń przyznając firmie trzecią pozycję w kategorii Nauki Ścisłe w prestiżowym rankingu Universum. Jest to największe na świecie tego typu badanie przeprowadzane wśród studentów. W polskiej edycji wzięło w tym roku udział 13 tys. studentów z 77 uczelni. Najlepsi pracodawcy zostali wybrani w siedmiu kategoriach: Biznes, Inżynieria, IT, Nauki ścisłe, Zdrowie/Medycyna, Prawo, Nauki humanistyczne/Edukacja/Sztuka.

Lider Produkcji Przemysłowej

Podczas X edycji konferencji Top Industry Summit Polpharma otrzymała Diament Top Industry jako Lider Produkcji Przemysłowej. Diamenty Top Industry przyznawane są najbardziej wyróżniającym się podmiotom z sektora przemysłu, transportu i logistyki.

Lider Społecznej Odpowiedzialności

Polpharma po raz kolejny została uhonorowana Diamentem Sustainable Economy jako Lider Społecznej Odpowiedzialności. Diamenty Sustainable Economy przyznawane są w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Lider innowacji w polskim przemyśle 2021

Polpharma otrzymała nagrodę Lidera Innowacji w Polskim Przemyśle 2021 na targach ITM Industry Europe 2021. Wkład w rozwój branży oraz tempo i jakość wprowadzanych innowacji w Polpharmie zostały docenione w trakcie odbywającego się w ramach targów Kongresu Industry Next.

Gold Stevie® Awards

Kampania Polpharmy „Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat” została nagrodzona trzema złotymi statuetkami Gold Stevie® Awards w 18. edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu International Business Awards®. Jurorzy zdecydowali o przyznaniu najwyższych wyróżnień w trzech kategoriach wskazując m.in. na innowacyjność i kreatywność projektu, który łączy cele biznesowe, ekologię oraz relacje międzyludzkie.

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma zajęła pierwsze miejsce w kategorii „farmacja i medycyna” oraz siódme miejsce w zestawieniu ogólnym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Nagroda diamentowy listek

Diamentowy Listek CSR

W 2021 roku w jubileuszowej edycji zestawienia firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowywanego przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte Polpharma otrzymała specjalne wyróżnienie – Diamentowy Listek CSR.
nagroda złoty listek CSR

Złoty Listek CSR

Polpharma otrzymała Złoty Listek CSR w X zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.

Firma Przyjazna Rodzinie i Człowiekowi

Polpharma otrzymała wyróżnienie w kategorii „Firma duża”, za szczególną dbałość o kontakt z pracownikami korzystającymi z urlopów macierzyńskich bądź tacierzyńskich, co daje im poczucie związku z zespołem i ułatwia powrót do pracy.

Forbes Poland’s Best Employer 2021

Z radością informujemy, że Polpharma znalazła się w prestiżowym gronie firm, wyróżnionych w rankingu Forbes Poland's Best Employers 2021. Otrzymaliśmy 1. miejsce w kategorii Farmaceutyka i Biotechnologia!

Etyczna Firma

W 2021 roku Polpharma po raz drugi (wcześniej w roku 2019) zdobyła nagrodę w konkursie Etyczna Firma organizowanym przez Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu firmy doradczej PwC. Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Czempion narodowy

Polpharma znalazła się na piątym miejscu w zestawieniu, ex aequo z Grupą Lotos i PGNiG. Polpharma zajęła również trzecie miejsce pod względem Innowacyjności oraz czwarte w kategorii Kapitał Ludzki.

Opracowanie obejmuje ranking polskich czempionów na podstawie autorskiego wskaźnika Czempionów Narodowych (NC). Składa się na niego średni wynik każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica i innowacyjność. Na podstawie wyliczeń wyróżnionych zostało 40 polskich firm, które mogą być uważane za czempionów w czterech kategoriach: czempionów międzynarodowych, czempionów narodowych, aspirujących czempionów narodowych i czempionów lokalnych.
Nagroda pracodawcy

2020

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę marzeń przyznając firmie drugą pozycję w dziedzinie Nauki Ścisłe w prestiżowym badaniu Universum Awards 2020.
Logo XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma zajęła pierwsze miejsce w kategorii branżowej „Dobra konsumpcyjne, farmacja” oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Logo nagrody Złoty Listek CSR 2019

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz czwarty otrzymała Złoty Listek CSR w IX zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.
Nagroda Marka Godna Zaufania

Marka Godna Zaufania

Polpharma otrzymała tytuł Marka Godna Zaufania w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, w badaniu przeprowadzanym wśród polskich przedsiębiorców. Ankietowani spontanicznie odpowiadali, jakiej marce w danej kategorii ufają najbardziej.

Badanie „Marka Godna Zaufania” odbywa się co roku i sprawdza poziom zaufania do marek biznesowych. Ankieta przeprowadzana jest przez instytut badawczy Kantar.

Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce

Polpharma otrzymała nagrodę „Najbardziej Wiarygodny w Medycynie” w drugiej edycji konkursu agencji ISBnews "Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce". Firma została doceniona za systematyczną budowę pozycji czempiona w sektorze farmaceutycznym.
Logo Emerging Market Champions

„Inwestycje Zagraniczne” Emerging Market Champion

Polpharma zwyciężyła w kategorii „Polskie inwestycje zagraniczne” w konkursie Emerging Market Champions organizowanym przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy.

Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.
Logo nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy 2019

Lider Kształcenia Zawodowego

Polpharma została laureatem nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy 2019 w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego. 20 września podczas gali w Operze Bałtyckiej w Gdańsku nagrodzono najlepszych pomorskich liderów biznesu i przedsiębiorców.
Award logo

Czempion narodowy

Polpharma zajęła 8. miejsce w tegorocznym rankingu Narodowych Czempionów przygotowanym przez ośrodek analityczny Polityka Insight. Ranking został opublikowany w raporcie pod tytułem „Narodowi Czempioni. Jak wspierają innowacje?”.
Fioletowe logo Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w kategorii generalnej w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Logo nagrody Złoty Listek CSR 2019

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz kolejny otrzymała Złoty Listek CSR w VIII zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka”. Wyróżnienie jest wyrazem uznania, m.in. dla konsekwentnie prowadzonej Strategii Odpowiedzialności Społecznej Grupy Polpharma.
Logo Pracodawcy Zdrowia

PracoDawca Zdrowia

Polpharma otrzymała certyfikat „PracoDawca Zdrowia” w konkursie Ministerstwa Zdrowia, przyznany po raz pierwszy firmom aktywnie angażującym się w promocję profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy. Certyfikat jest ważny 3 lata.
Logo Pracodawcy Pomorza 2018

Pomorski Pracodawca Roku

Polpharma otrzymała tytuł „Pomorskiego Pracodawcy Roku 2018” w kategorii dużych przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, i które tworzą miejsca pracy przyjazne pracownikom.
Digital Finance Award

Digital Finance Award

Polpharma otrzymała wyróżnienie Digital Finance Award dedykowane firmom, które proces zarządzania finansami oparły na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. W opinii Jury konkursu, w wyniku wprowadzonych w Polpharmie zmian wdrożono zarządzanie procesowe i zautomatyzowano wiele procesów. Zaowocowało to zmianą roli pracownika finansów jako partnera dla biznesu, podniesienie motywacji i poprawę organizacji pracy.
Etyczna Firma logo

Etyczna Firma

Polpharma otrzymała nagrodę w konkursie „Etyczna Firma” organizowanym przez Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu PwC. Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Nagroda w kategorii ”Dużych firm” dla Polpharmy została przyznana za „działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, wyróżniającej się na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.”
Effie Awards logo

Effie 2018

Kampania marketingowa marki Biotebal „Fryzjerka” otrzymała srebrną nagrodę w konkursie Effie Awards 2018 w kategorii Leki i suplementy diety. Effie Awards to najbardziej prestiżowy konkurs efektywności marketingowej, ceniony na całym świecie. W tym roku w polskiej edycji statuetki otrzymało jedynie 55 najlepszych kampanii marketingowych spośród 193 zgłoszonych. W 24 kategoriach jury przyznało 13 złotych, 26 srebrnych i 16 brązowych statuetek.
Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Polpharma po raz trzeci otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w XXI edycji programu promującego etykę w biznesie.
STEVIE AWARD 2018

STEVIE®AWARD 2018

Polpharma otrzymała dwie statuetki w międzynarodowym konkursie Stevie Awards. Nagrody zostały przyznane za stworzenie i wdrożenie identyfikacji wizualnej marki. Firma została nagrodzona w dwóch kategoriach: „Communications or PR Campaign of the Year - Reputation/Brand Management” (Stevie® Award) oraz „Re-Branding / Brand Renovation of the Year” (Bronze Stevie® Award).
Logo Konsumencki Lider Jakości dla DexaPico

Konsumencki Lider Jakości dla DexaPico

Głosami konsumentów, marka DexaPico, zajęła I miejsce w kategorii „Syropy na kaszel dla dzieci” w programie Konsumencki Lider Jakości 2018 uzyskując złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018.
Logo XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018

XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Polpharma została zwycięzcą XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Po raz pierwszy w historii rankingu pozycję lidera zdobyła polska firma. Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu
Markus Sieger odbiera wyróżnienie dla Polpharmy

Inwestor bez granic

Polpharma otrzymała tytuł „Inwestora bez granic”. Laureaci plebiscytu zostali wyłonieni spośród zagranicznych inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia w Polsce oraz polskich firm inwestujących za granicą. By sięgnąć po tytuł, należało spełnić kilka kryteriów, takich jak m.in. odpowiednio wielka skala inwestycji, czy wpływ na potencjał i innowacyjność polskiej gospodarki. Pod uwagę brano także znaczenie inwestycji dla polskiego rynku i dla budowania marki Polski w świecie.
Logo Universum 2018

UNIVERSUM 2018

Dzięki działaniom budowania marki pracodawcy w środowisku akademickim Polpharma utrzymała pozycję lidera w kategorii Nauki ścisłe (Natural Science)
Logo Polskiego Towarzystwa Trichologicznego

Biotebal doceniony przez PTT

Kosmetyki z linii Biotebal otrzymały rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Program nadawania rekomendacji PST pozwala rozpoznać produkty, publikacje, firmy czy organizacje osiągające wysokie standardy jakościowe i potwierdzające wysoką wartość merytoryczną
Czempioni Narodowi logo

Ranking „Narodowi Czempioni"

Polpharma zajęła 6. miejsce w rankingu Narodowych Czempionów przygotowanym przez ośrodek analityczny Polityka Insight. Ranking został opublikowany w raporcie pod tytułem „Narodowi Czempioni. Jakich potrzebuje Polska?”.
Logo Teraz Polska

Teraz Polska

Polopiryna S – jedna z najbardziej znanych marek w portfolio Polpharmy – zdobyła nominację w konkursie „Teraz Polska”, organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
Superbrands

Superbrands

Znamy wyniki XII edycji Superbrands – po raz pierwszy tytuły przyznali wyłącznie konsumenci w ramach największego niezależnego badania marek w Polsce. Wśród najwyżej cenionych przez konsumentów marek znalazło się aż 5 naszych produktów: Polopiryna i Ranigast Max otrzymały tytuł Superbrands 2018 oraz Superbrands Polska Marka 2018, a Scorbolamid, Metafen i Etopiryna zostały uhonorowane tytułem Superbrands Polska Marka 2018.
Logo Grand Prix Farmacji

Grand Prix Farmacji

Maxigra Go, Acard i Biotebal – aż trzy nasze marki zostały laureatami I edycji projektu Grand Prix Farmacji. Wybór Laureatów plebiscytu był rezultatem wskazań pacjentów – w trakcie sondażu internetowego oraz farmaceutów.
Award logo

Budujemy potencjał polskiej gospodarki

W programie Dziennika Gazety Prawnej „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” dla firm w sposób szczególny przyczyniających
się do rozwoju gospodarki, Polpharma zdobyła nagrodę w kategorii technologia.
Opakowanie leku Maxigra Go

Opakowanie leku Maxigra Go finalistą konkursu Dobry Wzór 2017

Opakowanie leku Maxigra Go zostało finalistą prestiżowego konkursu Dobry Wzór 2017 w kategorii - grafika użytkowa i opakowania. Zaprojektowane opakowanie Maxigry Go podkreśla unikatowe cechy produktu oraz łączy cechy przypisywane lekom bez i na receptę.
Srebrny Spinacz dla Maxigry Go statuetka

Srebrny Spinacz dla Maxigry Go

Jury konkursu Złote Spinacze 2017 przyznało srebrną statuetkę dla kampanii leku Maxigra Go „Porozmawiajmy o seksie” - w kategorii Medycyna i Zdrowie.
Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play logo

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"

24 listopada 2017 r. w warszawskim Centrum EXPO odbyła się uroczysta Gala kończąca jubileuszową XX edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody oraz certyfikaty firmom, wyróżniającym się rzetelnością oraz wiarygodnością. Polpharma jest jednym z laureatów tegorocznej edycji Programu.
Award logo

Ranking Zdrowia 2016

Największy inwestor w branży ochrony zdrowia wg Raportu "Branża Ochrony Zdrowia w Polsce, 2016", ogłoszonego przez Centrum Gospodarce im. M.Kopernika w czasie XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy
Award logo

Nominacja do Nagrody Prezydenta RP w kategorii "Badania i rozwój"

Polpharma znalazła się wśród nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Badania i Rozwój”. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki. Kapituła Nagrody nominowała w tym roku 18 przedsiębiorstw w różnych kategoriach.
Gold Stevie® Award dla kampanii leku Maxigra Go

Gold Stevie® Award dla kampanii leku Maxigra Go

Kampania leku Maxigra Go – produkowanego i promowanego przez firmę Polpharma – została ogłoszona zdobywcą dwóch głównych nagród Golden Stevie w międzynarodowym konkursie „2017 INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS".
Top Marka 2017! nagroda

Top Marka 2017!

Polpharma została najbardziej medialną marką w branży farmaceutycznej wg badania TOP Marka 2017! Firma brała udział w badaniu po raz drugi, i po raz drugi znalazła się na pozycji lidera.
Award logo

Szósta największa firma prywatna w Polsce

„Forbes” po raz drugi stworzył ranking 100 Największych Firm Prywatnych w Polsce. Polpharma plasuje się w nim na szóstym miejscu.

W odróżnieniu od innych list, publikowanych w polskich mediach, redakcja „Forbesa” nie układała rankingu według wartości sprzedaży. Miesięcznik przygotował swój ranking w oparciu o wyceny firm. Kluczowe były generowane przez nie zyski, które pomnożone zostały przez rynkowe mnożniki. Od otrzymanych w ten sposób wycen odjęto dług. W ten sposób „Forbes” otrzymał wskazaną w publikacji wartość przedsiębiorstw.
Idealny Pracodawca 2017 logo

Idealny Pracodawca 2017

Według wyników badania Universum Student Survey, Polpharma została uznana za Idealnego Pracodawcę w kategorii Kierunki Ścisłe. Jest to trzeci rok z rzędu kiedy jesteśmy liderem rankingu, a dziewiąty (od początku przeprowadzania badania, tj. od 2008) gdy znajdujemy się na podium.
Orzeł Wprost w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim

„Orzeł Wprost” w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim

Polpharma otrzymała nagrodę „Orła Wprost” w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim. Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Award logo

Polpharma Promotorem Polskiej Gospodarki

Polpharma znalazła się wśród 6 polskich firm, których liczne sukcesy przyczyniają się do budowania marki „Polska” zarówno w świadomości Polaków, jak i za granicą. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała naszej firmie tytuł Promotora Polskiej Gospodarki.
Award logo

2. miejsce na poziomie diamentowym w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Polpharma zajęła 2. miejsce na poziomie diamentowym w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To najwyższa kategoria tegorocznego zestawienia, do której zakwalifikowało się tylko dziewięć firm – liderów w zakresie odpowiedzialności społecznej w Polsce.
Ranking Odpowiedzialnych Firm jest najważniejszym zestawieniem liderów odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Organizatorem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma better. Ocena firm pod kątem odpowiedzialności społecznej prowadzona jest od 2007 roku.
Award logo

Polpharma w raporcie FOB

Aż 21 projektów CSR Grupy Polpharma, znalazło się w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki". Raport opracowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Trzy Złote Listki CSR

Złoty Listek CSR

Tygodnik Polityka od kilku już lat co roku nagradza i wyróżnia firmy kierujące się w swojej działalności biznesowej wartościami społecznej odpowiedzialności biznesu.
Statuetka EB kreator laboratorium kariery

Statuetka EB Kreator dla Laboratorium Kariery Polpharma

Laboratorium Kariery najlepszą akcją rekrutacyjną w Polsce. Zwycięzcą III edycji konkursu EB Kreator w kategorii „Najlepsza akcja rekrutacyjna 2016” została firma Polpharma, doceniona za kompleksową organizację pierwszego w Polsce rocznego programu stażowego, skierowanego do studentów i absolwentów biotechnologii i nauk pokrewnych pt. Laboratorium Kariery Polpharma.
Award logo

Drugi Diadem Biznesu BCC

Polpharma została po raz drugi uhonorowana Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. Polpharma otrzymała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu w 2002 roku. Otrzymany w tym roku Diament do statuetki jest drugim tego typu wyróżnieniem. Pierwszy Diament firma otrzymała w roku 2016.

3. miejsce w „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”

Polpharma znalazła się na trzecim miejscu w branży farmacja i medycyna w XVIII edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”. 

Ranking organizowany przez Koźminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego to nowa odsłona Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który od wielu lat jest cenionym na rynku barometrem dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania w największych firmach.
 
W ankiecie będącej podstawą do stworzenia rankingu zawarto 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu sekcjach. Pytania nawiązywały bezpośrednio do wytycznych raportowania w ramach Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Miejsce na liście Diversity IN Check

Polpharma znalazła się na liście najbardziej zaawansowanych firm w Polsce w zarządzaniu kulturą różnorodności i włączania w Polsce. Ponadto firma została wyróżniona jako organizacja, która uczestniczyła w badaniu od pierwszej edycji i osiągnęła w tym czasie największy postęp w budowaniu włączającego miejsca pracy.
 
Badanie Diversity IN Check prowadzone jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w Polsce koordynuje Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415.

SREBRNY LISTEK ESG

Polpharma została wyróżniona Srebrnym Listkiem ESG POLITYKI
 
Tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 13. wyróżnił polskich liderów ESG w ramach zestawienia Listków ESG POLITYKI.
 
Srebrny Listek ESG otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raporty przygotowane w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Lider Etyki

Już po raz piąty firma zdobyła nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawcę dziennika gospodarczego Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu PwC Legal.
Za rok 2023 Polpharmę uhonorowano tytułem Lidera Etyki.

Najbardziej innowacyjna firma Listy 2000

Polpharma została wyróżniona jako Najbardziej innowacyjna firma w 22. edycji Listy 2000 „Rzeczpospolitej”, czyli zestawieniu dużych i średnich firm w kraju o najwyższych przychodach osiągniętych w minionym roku. Wyróżnienie przyznano ex aequo Polpharmie i Grupie Selena.

Wyróżnienie przez UN Global Compact Network Poland

Polpharma została uhonorowana „w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz promowania standardów pracy, ochrony praw człowieka i standardów etycznych, stanowiących fundamenty zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie”. United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polpharma przystąpiła do paktu w 2016 r.

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz dziewiąty została uhonorowana Złotym Listkiem CSR POLITYKI.
Tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 12. wyróżnił polskich liderów ESG w ramach zestawienia Listków CSR POLITYKI, oceniając działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.
Oceny przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG.

MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS POLAND

Polpharma po raz kolejny, głosami studentów, znalazła się na podium w prestiżowym badaniu Universum Award 2023. W kategorii Nauki Ścisłe firma zajęła 3. miejsce jako pracodawca marzeń i 1. miejsce jako pracodawca, do którego studenci najchętniej aplikują.

Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi

Polpharma została laureatem konkursu Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi realizowanym przez Humanites Institute. W konkursie nagrodzone zostały firmy, które nie tylko realizują cele, lecz również starają się dawać ludziom poczucie sensu w pracy, wspierają rozwój osobisty członków Zespołu, kulturę feedbacku i doceniania czy ich angażowanie się na rzecz społeczeństwa i otoczenia. Jury doceniło spójność prowadzonych działań i holistyczne spojrzenie na Pracowników

Super Etyczna Firma

Polpharma po raz kolejny została wyróżniona w konkursie realizowanym wydawcę dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”. W ramach konkursu nagrodzone zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Super Etyczna Firma potwierdza już po raz trzeci, że Polpharma w pełni realizuje deklarowane wartości. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze działania zostały docenione.

WNP Awards

Nagrody WNP Awards wręczane są podczas konferencji EEC Trends, wydarzenia poprzedzającego Europejski Kongres Gospodarczy. Trafiają w ręce tych, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę. Polpharma została wyróżniona za istotny wkład w tworzenie innowacji w obszarze zdrowia.

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2022 – Liderzy Medycyny

Naukowa Fundacja Polpharmy została wyróżniona w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2022 – Liderzy Medycyny, w kategorii Działalność Edukacyjna!
Nagrodę, w imieniu Fundacji odebrały prezeska Agata Łapińska-Kołodzińska i dyrektorka Daniela Piotrowska.
Nagrody Sukces Roku przyznane zostały już po raz dwudziesty drugi. Celem konkursu, organizowanego przez Wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i "Kuriera Medycznego", jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w polskiej medycynie.
Kapituła konkursu przeprowadziła dyskusje dotyczące każdej kategorii. W wyniku tych decyzji, Naukowa Fundacja Polpharmy została „bohaterem” ubiegłego roku w polskiej medycynie i ochronie zdrowia, w niezwykle ważnej kategorii dedykowanej edukacji. Fundacja dziękuje kapitule konkursu za wyróżnienie i docenienie działań, które zespół Fundacji od lat konsekwentnie realizuje w zakresie promowania i rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów!

Firma Dobrze Widziana

Podczas uroczystego finału XIII edycji konkursu Business Centre Club Polpharma została uhonorowana tytułem „Firmy Dobrze Widzianej” już po raz kolejny.
Celem konkursu jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Kapituła konkursu bierze pod uwagę obecność opracowanej i wdrożonej strategii działań w obszarze CSR, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat, politykę firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Gryf Gospodarczy w kategorii Lider rozwoju Kompetencji

Do konkursu zgłosiły się 93 firmy z całego województwa, z czego 87 przeszło ocenę formalną. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie oceny partnera merytorycznego PwC oraz Kapituły Konkursu, złożonej z przedstawicieli organizatora - Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz sponsora głównego konkursu.

“Most Attractive Employers Poland”

Polpharma ponownie na podium! W tym roku zajęliśmy drugie miejsce w rankingu “Most Attractive Employers Poland” w kategorii Nauki Ścisłe.

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę Marzeń, przyznając nam 2. pozycję w kategorii Nauki Ścisłe w prestiżowym badaniu Universum Award 2022. W tegorocznym rankingu uplasowaliśmy się zaraz za zwycięzcą, firmą Pfizer.

W tym roku, w badaniu Universum Award, wzięło udział 16 tys. studentów z 77 uczelni w całej Polsce. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że co roku studenci wskazują nas jako firmę, której działania mają pozytywny wpływ na świat, a także jako miejsce, w którym chcieliby pracować i rozwijać się.

Partner Polskiej Neurologii

Podczas VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbyła się w Lublinie w dniach 14-17 września, władze PTN przyznały Polpharmie zaszczytny tytuł „Partnera Polskiej Neurologii”. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane firmie farmaceutycznej. Polpharma została wyróżniona za szczególny wkład w promocję neurologii wśród lekarzy innych specjalizacji w Polsce.

Gold Stevie Awards®

Program Innowacji Leonardo zdobył złotą statuetkę Gold Stevie Awards® w 19. edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu International Business Awards®
Leonardo otrzymał główną nagrodę w kategorii:
Communications or PR Campaign of the Year - Internal Communications - 100 or More Employees
Jurorzy docenili program Leonardo przede wszystkim za kreatywność, umiejętność budowania zaangażowania i innowacyjność komunikacji.
International Business Awards® to największy na świecie program przyznający nagrody dla biznesu. W tym roku do konkursu trafiło ponad 3700 zgłoszeń z 67 krajów w kilkunastu kategoriach, a o nagrodzie zdecydowała najwyższa średnia z punktów przyznanych przez ponad 300 jurorów szczebla kierowniczego z całego świata.

Pracodawca Jutra

Program innowacji pracowniczej Leonardo zdobył nagrodę w organizowanym przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie Pracodawca Jutra.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Leonardo został wyróżniony w sektorze branżowym „chemia”.

Program Leonardo powstał w 2020 roku. To narzędzie, które zjednoczyło wszystkich w Polpharmie wokół idei innowacyjności, wyzwoliło kreatywność oraz dało naszym pracownikom możliwość poszerzenia kompetencji i rozwoju.

Pomysł Compliance Roku

Polpharma otrzymała nagrodę Pomysł Compliance Roku za digitalizację i optymalizację procesów biznesowych przyznawaną przez Instytut Compliance.
Celem konkursu „Compliance Awards” jest wzmacnianie świadomości na rynku oraz premiowania szczególnych osiągnięć w obszarze zarządzania zgodnością, zarówno osób indywidualnych, jak i dorobku całej organizacji. W konkursie wybierane są osobowości oraz projekty compliance o unikalnym charakterze. Poprzez konkurs Instytut Compliance pragnie promować trend zarządzania zgodnością oraz whistleblowingu i wyznaczać rynkowe standardy w tym obszarze.

Złoty Listek CSR

Polpharma w roku 2022 otrzymała kolejny Złoty Listek CSR.

Tygodnik Polityka, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG. Nagroda przyznawana jest firmom wyróżniającym się działalnością pro-społeczną w konkursie, w którym oceny są weryfikowane przez niezależnego audytora Deloitte Polska. Złoty Listek otrzymują firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

Etyczna Firma

W 2022 roku Polpharma po raz trzeci (wcześniej w roku 2021 za rok 2020 i 2019 za rok 2018) zdobyła nagrodę w konkursie Etyczna Firma organizowanym przez Puls Biznesu przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal.
Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny na rynku, już od 8 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Celem konkursu jest szerzenie wartości etycznych i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie jest jedynie elementem marketingowym, ale żyje nim cała organizacja. Do udziału zapraszane są wszystkie firmy zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce.

Superprodukt Świata Kobiety

W 2022 roku produkty Ibuvit D3 zostały nagrodzone tytułem „Superprodukt Świata Kobiety 2021” oraz tytułem „Superprodukt Świata Kobiety 2021 Nagroda Czytelniczek” w kategorii „Bez recepty” (podkategorii „Leki OTC i wyroby medyczne”) oraz w kategorii Nagroda Czytelniczek Superprodukt 2021.
Superprodukt „Świata Kobiety” to konkurs organizowany przez miesięcznik „Świat Kobiety” od 15 lat. Co roku cieszy się on uznaniem zarówno czytelniczek, jak również producentów i dystrybutorów produktów dostępnych na polskim rynku. Przez kilka miesięcy jurorki sprawdzały aż 148 produktów zgłoszonych do konkursu, a czytelniczki magazynu mogły wybrać swój Superprodukt, oddając głosy w serwisie sprawdzone.pl

The Best Event

W konkursie Events Reviews & 2022 Technology Forecast X nagrodzona została Ogólnopolska Konferencja EPE – Interdyscyplinarne Oblicza Współczesnej Medycyny w Teorii i Praktyce dla Lekarzy POZ i Medycyna Rodzinna 2021. Konferencja otrzymała nagrody w dwóch kategoriach:
• 2021 The Best Event – CONFERENCE
• 2021 The Best Event - AHEAD OF OUR TIME

Przyjaciel Polskiej Alergologii

Doceniając zaangażowanie, otwartość i wsparcie środowiska alergologów Polskie Towarzystwo Alergologiczne przyznało Polpharmie tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.
To unikatowe wyróżnienie jest źródłem dumy, ale i przyjęciem zobowiązania dalszej wspólnej pracy.

Transformational Leadership Award

Nagrody Transformational Leadership Awards sponsorowane przez Rockwell Automation zostały stworzone w celu identyfikacji i uhonorowania osób i organizacji torujących drogę do Przemysłu 4.0. Zwycięzcami - wybranymi z całego globalnego krajobrazu przemysłowego - są te firmy, które przewidziały, zaplanowały i przeprowadziły transformację cyfrową (DX) jednego lub więcej aspektów swojej działalności poprzez zastosowanie przełomowych technologii cyfrowych.

Pracodawca DIMAQ

Polpharma dołączyła do programu Pracodawca DIMAQ. DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Znak #DIMAQEmployer oznacza, że firma szczególną uwagę poświęca wsparciu rozwoju i podnoszeniu kompetencji e-marketingowych swoich pracowników i jest zaufanym partnerem do współpracy w zakresie digital marketingu.

Czempion narodowy

Polpharma znalazła się w pierwszej piątce rankingu narodowych czempionów. Została też uznana za lidera innowacyjności oraz firmę, która wyróżnia się troską o środowisko.

Ranking czempionów narodowych jest częścią raportu „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko”, opracowanego przez Politykę Insight. Tworząc zestawienie, oceniano cztery najważniejsze kategorie, czyli: gospodarkę, branżę, zagranicę oraz innowacyjność.

Złote Spinacze

Kampania "Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat" została nagrodzona w prestiżowym i największym w Polsce konkursie PR organizowanym przez Związek Firm Public Relations - Złote Spinacze. Ekowizyta otrzymała brązową statuetkę w kategorii Issue management i komunikacja kryzysowa.

Dyrektor Marketingu Roku

Zespół Polpharmy został wyróżniony w X edycji konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2020/21. Konkurs Dyrektor Marketingu Roku od 10 lat organizowany jest przez portal Mediarun.com. Ideą konkursu jest wyłanianie i nagrodzenie wybitnych liderów i osobowości kierujących pracami działów marketingu, digital, e-commerce, PR, komunikacji oraz employer branding w firmach i organizacjach.

Digital Excellence Awards 2021

Społeczność cyfrowa Polpharma Digital Community została nagrodzona w konkursie Digital Excellence Awards 2021 w kategorii Digital Capabilities.
Digital Excellence Awards to konkurs, którego celem jest wyróżnienie liderów efektywnej transformacji cyfrowej. To również sposób na podnoszenie świadomości cyfrowej i promocję dobrych praktyk. Organizatorami konkursu są Digital Excellence i CIONET.

Most Attractive Employers Poland 2021

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę marzeń przyznając firmie trzecią pozycję w kategorii Nauki Ścisłe w prestiżowym rankingu Universum. Jest to największe na świecie tego typu badanie przeprowadzane wśród studentów. W polskiej edycji wzięło w tym roku udział 13 tys. studentów z 77 uczelni. Najlepsi pracodawcy zostali wybrani w siedmiu kategoriach: Biznes, Inżynieria, IT, Nauki ścisłe, Zdrowie/Medycyna, Prawo, Nauki humanistyczne/Edukacja/Sztuka.

Lider Produkcji Przemysłowej

Podczas X edycji konferencji Top Industry Summit Polpharma otrzymała Diament Top Industry jako Lider Produkcji Przemysłowej. Diamenty Top Industry przyznawane są najbardziej wyróżniającym się podmiotom z sektora przemysłu, transportu i logistyki.

Lider Społecznej Odpowiedzialności

Polpharma po raz kolejny została uhonorowana Diamentem Sustainable Economy jako Lider Społecznej Odpowiedzialności. Diamenty Sustainable Economy przyznawane są w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Lider innowacji w polskim przemyśle 2021

Polpharma otrzymała nagrodę Lidera Innowacji w Polskim Przemyśle 2021 na targach ITM Industry Europe 2021. Wkład w rozwój branży oraz tempo i jakość wprowadzanych innowacji w Polpharmie zostały docenione w trakcie odbywającego się w ramach targów Kongresu Industry Next.

Gold Stevie® Awards

Kampania Polpharmy „Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat” została nagrodzona trzema złotymi statuetkami Gold Stevie® Awards w 18. edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu International Business Awards®. Jurorzy zdecydowali o przyznaniu najwyższych wyróżnień w trzech kategoriach wskazując m.in. na innowacyjność i kreatywność projektu, który łączy cele biznesowe, ekologię oraz relacje międzyludzkie.

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma zajęła pierwsze miejsce w kategorii „farmacja i medycyna” oraz siódme miejsce w zestawieniu ogólnym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Nagroda diamentowy listek

Diamentowy Listek CSR

W 2021 roku w jubileuszowej edycji zestawienia firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowywanego przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte Polpharma otrzymała specjalne wyróżnienie – Diamentowy Listek CSR.
nagroda złoty listek CSR

Złoty Listek CSR

Polpharma otrzymała Złoty Listek CSR w X zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.

Firma Przyjazna Rodzinie i Człowiekowi

Polpharma otrzymała wyróżnienie w kategorii „Firma duża”, za szczególną dbałość o kontakt z pracownikami korzystającymi z urlopów macierzyńskich bądź tacierzyńskich, co daje im poczucie związku z zespołem i ułatwia powrót do pracy.

Forbes Poland’s Best Employer 2021

Z radością informujemy, że Polpharma znalazła się w prestiżowym gronie firm, wyróżnionych w rankingu Forbes Poland's Best Employers 2021. Otrzymaliśmy 1. miejsce w kategorii Farmaceutyka i Biotechnologia!

Etyczna Firma

W 2021 roku Polpharma po raz drugi (wcześniej w roku 2019) zdobyła nagrodę w konkursie Etyczna Firma organizowanym przez Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu firmy doradczej PwC. Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Czempion narodowy

Polpharma znalazła się na piątym miejscu w zestawieniu, ex aequo z Grupą Lotos i PGNiG. Polpharma zajęła również trzecie miejsce pod względem Innowacyjności oraz czwarte w kategorii Kapitał Ludzki.

Opracowanie obejmuje ranking polskich czempionów na podstawie autorskiego wskaźnika Czempionów Narodowych (NC). Składa się na niego średni wynik każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica i innowacyjność. Na podstawie wyliczeń wyróżnionych zostało 40 polskich firm, które mogą być uważane za czempionów w czterech kategoriach: czempionów międzynarodowych, czempionów narodowych, aspirujących czempionów narodowych i czempionów lokalnych.
Nagroda pracodawcy

2020

Studenci po raz kolejny wybrali Polpharmę jako Pracodawcę marzeń przyznając firmie drugą pozycję w dziedzinie Nauki Ścisłe w prestiżowym badaniu Universum Awards 2020.
Logo XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma zajęła pierwsze miejsce w kategorii branżowej „Dobra konsumpcyjne, farmacja” oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Logo nagrody Złoty Listek CSR 2019

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz czwarty otrzymała Złoty Listek CSR w IX zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.
Nagroda Marka Godna Zaufania

Marka Godna Zaufania

Polpharma otrzymała tytuł Marka Godna Zaufania w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, w badaniu przeprowadzanym wśród polskich przedsiębiorców. Ankietowani spontanicznie odpowiadali, jakiej marce w danej kategorii ufają najbardziej.

Badanie „Marka Godna Zaufania” odbywa się co roku i sprawdza poziom zaufania do marek biznesowych. Ankieta przeprowadzana jest przez instytut badawczy Kantar.

Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce

Polpharma otrzymała nagrodę „Najbardziej Wiarygodny w Medycynie” w drugiej edycji konkursu agencji ISBnews "Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce". Firma została doceniona za systematyczną budowę pozycji czempiona w sektorze farmaceutycznym.
Logo Emerging Market Champions

„Inwestycje Zagraniczne” Emerging Market Champion

Polpharma zwyciężyła w kategorii „Polskie inwestycje zagraniczne” w konkursie Emerging Market Champions organizowanym przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy.

Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.
Logo nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy 2019

Lider Kształcenia Zawodowego

Polpharma została laureatem nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy 2019 w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego. 20 września podczas gali w Operze Bałtyckiej w Gdańsku nagrodzono najlepszych pomorskich liderów biznesu i przedsiębiorców.
Award logo

Czempion narodowy

Polpharma zajęła 8. miejsce w tegorocznym rankingu Narodowych Czempionów przygotowanym przez ośrodek analityczny Polityka Insight. Ranking został opublikowany w raporcie pod tytułem „Narodowi Czempioni. Jak wspierają innowacje?”.
Fioletowe logo Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Polpharma po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w kategorii generalnej w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmą Deloitte oraz Dziennikiem Gazetą Prawną. To najważniejsze w Polsce zestawienie firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Logo nagrody Złoty Listek CSR 2019

Złoty Listek CSR

Polpharma po raz kolejny otrzymała Złoty Listek CSR w VIII zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka”. Wyróżnienie jest wyrazem uznania, m.in. dla konsekwentnie prowadzonej Strategii Odpowiedzialności Społecznej Grupy Polpharma.
Logo Pracodawcy Zdrowia

PracoDawca Zdrowia

Polpharma otrzymała certyfikat „PracoDawca Zdrowia” w konkursie Ministerstwa Zdrowia, przyznany po raz pierwszy firmom aktywnie angażującym się w promocję profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy. Certyfikat jest ważny 3 lata.
Logo Pracodawcy Pomorza 2018

Pomorski Pracodawca Roku

Polpharma otrzymała tytuł „Pomorskiego Pracodawcy Roku 2018” w kategorii dużych przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, i które tworzą miejsca pracy przyjazne pracownikom.
Digital Finance Award

Digital Finance Award

Polpharma otrzymała wyróżnienie Digital Finance Award dedykowane firmom, które proces zarządzania finansami oparły na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. W opinii Jury konkursu, w wyniku wprowadzonych w Polpharmie zmian wdrożono zarządzanie procesowe i zautomatyzowano wiele procesów. Zaowocowało to zmianą roli pracownika finansów jako partnera dla biznesu, podniesienie motywacji i poprawę organizacji pracy.
Etyczna Firma logo

Etyczna Firma

Polpharma otrzymała nagrodę w konkursie „Etyczna Firma” organizowanym przez Puls Biznesu przy merytorycznym wsparciu PwC. Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Nagroda w kategorii ”Dużych firm” dla Polpharmy została przyznana za „działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, wyróżniającej się na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.”
Effie Awards logo

Effie 2018

Kampania marketingowa marki Biotebal „Fryzjerka” otrzymała srebrną nagrodę w konkursie Effie Awards 2018 w kategorii Leki i suplementy diety. Effie Awards to najbardziej prestiżowy konkurs efektywności marketingowej, ceniony na całym świecie. W tym roku w polskiej edycji statuetki otrzymało jedynie 55 najlepszych kampanii marketingowych spośród 193 zgłoszonych. W 24 kategoriach jury przyznało 13 złotych, 26 srebrnych i 16 brązowych statuetek.
Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Polpharma po raz trzeci otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w XXI edycji programu promującego etykę w biznesie.
STEVIE AWARD 2018

STEVIE®AWARD 2018

Polpharma otrzymała dwie statuetki w międzynarodowym konkursie Stevie Awards. Nagrody zostały przyznane za stworzenie i wdrożenie identyfikacji wizualnej marki. Firma została nagrodzona w dwóch kategoriach: „Communications or PR Campaign of the Year - Reputation/Brand Management” (Stevie® Award) oraz „Re-Branding / Brand Renovation of the Year” (Bronze Stevie® Award).
Logo Konsumencki Lider Jakości dla DexaPico

Konsumencki Lider Jakości dla DexaPico

Głosami konsumentów, marka DexaPico, zajęła I miejsce w kategorii „Syropy na kaszel dla dzieci” w programie Konsumencki Lider Jakości 2018 uzyskując złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018.
Logo XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018

XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Polpharma została zwycięzcą XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Po raz pierwszy w historii rankingu pozycję lidera zdobyła polska firma. Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu
Markus Sieger odbiera wyróżnienie dla Polpharmy

Inwestor bez granic

Polpharma otrzymała tytuł „Inwestora bez granic”. Laureaci plebiscytu zostali wyłonieni spośród zagranicznych inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia w Polsce oraz polskich firm inwestujących za granicą. By sięgnąć po tytuł, należało spełnić kilka kryteriów, takich jak m.in. odpowiednio wielka skala inwestycji, czy wpływ na potencjał i innowacyjność polskiej gospodarki. Pod uwagę brano także znaczenie inwestycji dla polskiego rynku i dla budowania marki Polski w świecie.
Logo Universum 2018

UNIVERSUM 2018

Dzięki działaniom budowania marki pracodawcy w środowisku akademickim Polpharma utrzymała pozycję lidera w kategorii Nauki ścisłe (Natural Science)
Logo Polskiego Towarzystwa Trichologicznego

Biotebal doceniony przez PTT

Kosmetyki z linii Biotebal otrzymały rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Program nadawania rekomendacji PST pozwala rozpoznać produkty, publikacje, firmy czy organizacje osiągające wysokie standardy jakościowe i potwierdzające wysoką wartość merytoryczną
Czempioni Narodowi logo

Ranking „Narodowi Czempioni"

Polpharma zajęła 6. miejsce w rankingu Narodowych Czempionów przygotowanym przez ośrodek analityczny Polityka Insight. Ranking został opublikowany w raporcie pod tytułem „Narodowi Czempioni. Jakich potrzebuje Polska?”.
Logo Teraz Polska

Teraz Polska

Polopiryna S – jedna z najbardziej znanych marek w portfolio Polpharmy – zdobyła nominację w konkursie „Teraz Polska”, organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
Superbrands

Superbrands

Znamy wyniki XII edycji Superbrands – po raz pierwszy tytuły przyznali wyłącznie konsumenci w ramach największego niezależnego badania marek w Polsce. Wśród najwyżej cenionych przez konsumentów marek znalazło się aż 5 naszych produktów: Polopiryna i Ranigast Max otrzymały tytuł Superbrands 2018 oraz Superbrands Polska Marka 2018, a Scorbolamid, Metafen i Etopiryna zostały uhonorowane tytułem Superbrands Polska Marka 2018.
Logo Grand Prix Farmacji

Grand Prix Farmacji

Maxigra Go, Acard i Biotebal – aż trzy nasze marki zostały laureatami I edycji projektu Grand Prix Farmacji. Wybór Laureatów plebiscytu był rezultatem wskazań pacjentów – w trakcie sondażu internetowego oraz farmaceutów.
Award logo

Budujemy potencjał polskiej gospodarki

W programie Dziennika Gazety Prawnej „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” dla firm w sposób szczególny przyczyniających
się do rozwoju gospodarki, Polpharma zdobyła nagrodę w kategorii technologia.
Opakowanie leku Maxigra Go

Opakowanie leku Maxigra Go finalistą konkursu Dobry Wzór 2017

Opakowanie leku Maxigra Go zostało finalistą prestiżowego konkursu Dobry Wzór 2017 w kategorii - grafika użytkowa i opakowania. Zaprojektowane opakowanie Maxigry Go podkreśla unikatowe cechy produktu oraz łączy cechy przypisywane lekom bez i na receptę.
Srebrny Spinacz dla Maxigry Go statuetka

Srebrny Spinacz dla Maxigry Go

Jury konkursu Złote Spinacze 2017 przyznało srebrną statuetkę dla kampanii leku Maxigra Go „Porozmawiajmy o seksie” - w kategorii Medycyna i Zdrowie.
Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play logo

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"

24 listopada 2017 r. w warszawskim Centrum EXPO odbyła się uroczysta Gala kończąca jubileuszową XX edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody oraz certyfikaty firmom, wyróżniającym się rzetelnością oraz wiarygodnością. Polpharma jest jednym z laureatów tegorocznej edycji Programu.
Award logo

Ranking Zdrowia 2016

Największy inwestor w branży ochrony zdrowia wg Raportu "Branża Ochrony Zdrowia w Polsce, 2016", ogłoszonego przez Centrum Gospodarce im. M.Kopernika w czasie XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy
Award logo

Nominacja do Nagrody Prezydenta RP w kategorii "Badania i rozwój"

Polpharma znalazła się wśród nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Badania i Rozwój”. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki. Kapituła Nagrody nominowała w tym roku 18 przedsiębiorstw w różnych kategoriach.
Gold Stevie® Award dla kampanii leku Maxigra Go

Gold Stevie® Award dla kampanii leku Maxigra Go

Kampania leku Maxigra Go – produkowanego i promowanego przez firmę Polpharma – została ogłoszona zdobywcą dwóch głównych nagród Golden Stevie w międzynarodowym konkursie „2017 INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS".
Top Marka 2017! nagroda

Top Marka 2017!

Polpharma została najbardziej medialną marką w branży farmaceutycznej wg badania TOP Marka 2017! Firma brała udział w badaniu po raz drugi, i po raz drugi znalazła się na pozycji lidera.
Award logo

Szósta największa firma prywatna w Polsce

„Forbes” po raz drugi stworzył ranking 100 Największych Firm Prywatnych w Polsce. Polpharma plasuje się w nim na szóstym miejscu.

W odróżnieniu od innych list, publikowanych w polskich mediach, redakcja „Forbesa” nie układała rankingu według wartości sprzedaży. Miesięcznik przygotował swój ranking w oparciu o wyceny firm. Kluczowe były generowane przez nie zyski, które pomnożone zostały przez rynkowe mnożniki. Od otrzymanych w ten sposób wycen odjęto dług. W ten sposób „Forbes” otrzymał wskazaną w publikacji wartość przedsiębiorstw.
Idealny Pracodawca 2017 logo

Idealny Pracodawca 2017

Według wyników badania Universum Student Survey, Polpharma została uznana za Idealnego Pracodawcę w kategorii Kierunki Ścisłe. Jest to trzeci rok z rzędu kiedy jesteśmy liderem rankingu, a dziewiąty (od początku przeprowadzania badania, tj. od 2008) gdy znajdujemy się na podium.
Orzeł Wprost w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim

„Orzeł Wprost” w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim

Polpharma otrzymała nagrodę „Orła Wprost” w kategorii Lider Innowacyjności w regionie pomorskim. Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Award logo

Polpharma Promotorem Polskiej Gospodarki

Polpharma znalazła się wśród 6 polskich firm, których liczne sukcesy przyczyniają się do budowania marki „Polska” zarówno w świadomości Polaków, jak i za granicą. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała naszej firmie tytuł Promotora Polskiej Gospodarki.
Award logo

2. miejsce na poziomie diamentowym w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Polpharma zajęła 2. miejsce na poziomie diamentowym w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To najwyższa kategoria tegorocznego zestawienia, do której zakwalifikowało się tylko dziewięć firm – liderów w zakresie odpowiedzialności społecznej w Polsce.
Ranking Odpowiedzialnych Firm jest najważniejszym zestawieniem liderów odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Organizatorem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma better. Ocena firm pod kątem odpowiedzialności społecznej prowadzona jest od 2007 roku.
Award logo

Polpharma w raporcie FOB

Aż 21 projektów CSR Grupy Polpharma, znalazło się w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki". Raport opracowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Trzy Złote Listki CSR

Złoty Listek CSR

Tygodnik Polityka od kilku już lat co roku nagradza i wyróżnia firmy kierujące się w swojej działalności biznesowej wartościami społecznej odpowiedzialności biznesu.
Statuetka EB kreator laboratorium kariery

Statuetka EB Kreator dla Laboratorium Kariery Polpharma

Laboratorium Kariery najlepszą akcją rekrutacyjną w Polsce. Zwycięzcą III edycji konkursu EB Kreator w kategorii „Najlepsza akcja rekrutacyjna 2016” została firma Polpharma, doceniona za kompleksową organizację pierwszego w Polsce rocznego programu stażowego, skierowanego do studentów i absolwentów biotechnologii i nauk pokrewnych pt. Laboratorium Kariery Polpharma.
Award logo

Drugi Diadem Biznesu BCC

Polpharma została po raz drugi uhonorowana Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. Polpharma otrzymała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu w 2002 roku. Otrzymany w tym roku Diament do statuetki jest drugim tego typu wyróżnieniem. Pierwszy Diament firma otrzymała w roku 2016.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Polpharma on its websites and mobile applications (“Website”) uses cookies and other related technologies (“cookies”). Self-management of cookies is possible by changing the settings in your web browser. If you do not agree to the collection of personal data through cookies, you can change the settings in your web browser or leave the Website.

By using the Website without changing the settings in your web browser, you accept Polpharma’s use of cookies. By accepting the settings in your web browser, you agree to profiling based on the information contained in cookies. Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

More information can be found in the Cookies Policy.