01 października 2018

Forum Technologiczne: Polpharma o innowacjach w służbie pacjenta

Krajowy przemysł farmaceutyczny to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów w Polsce. Polpharma jest liderem w tej dziedzinie, wdrażając innowacje w obszarze leków generycznych, biologicznych i nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. W centrum uwagi zawsze powinien być pacjent i jego potrzeby – podkreślał Krzysztof Kurowski, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Polpharmy podczas Europejskiego Forum Technologicznego 2018.

Europejskie Forum Technologiczne, zorganizowane w dniach 26-27 września, zaplanowano jako „otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii”.  W sekcji pt.: „Innowacje w medycynie”, wybitni lekarze, naukowcy oraz przedstawiciele sektora medycznego, w tym także z Polpharmy – partnera strategicznego wydarzenia, rozmawiali na temat możliwości i wyzwań, jakie przed medycyną stawia nowoczesna technologia.

Pacjent w centrum zainteresowania

Tematy poruszane podczas konferencji to, m.in. innowacyjne metody diagnostyki i leczenia, wpływ sztucznej inteligencji na leki, internet rzeczy w medycynie, telemedycyna czy robotyka. Polpharma podczas panelu podkreślała, że polski sektor farmaceutyczny wdraża wiele innowacji, których celem jest m.in. poprawa komfortu, skuteczności i bezpieczeństwa terapii dla pacjenta.

„Polpharma, która należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w sektorze, rozwija się równolegle w 3 obszarach. W dziedzinie leków generycznych rozwijamy zaawansowane produkty, tzw. difficult to make. Wdrażamy innowacyjne ścieżki syntezy, nowoczesne postaci leków i nowe formy podania. Jesteśmy także największym polskim inwestorem w innowacyjnej dziedzinie, jaką jest biotechnologia – planowane inwestycje firmy do roku 2022 wyniosą łącznie 2 mld złotych. ” – powiedział Krzysztof Kurowski, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych R&D w Polpharmie.

Cyfrowe rozwiązania zdrowotne

Polpharma pracuje również nad zastosowaniem najnowszych technik cyfrowych w sektorze zdrowia. Ze względu na zmieniające się realia codziennego życia, dostęp do technik mobilnych i internetu, istotne jest wypracowanie takich mechanizmów i narzędzi, które stawiają pacjenta w centrum, pomagają mu dbać o zdrowie, a profesjonalistom medycznym ułatwiają opiekę nad pacjentem. Ten wątek podkreślał także Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podczas sesji otwarcia Forum, zorganizowanej dzień wcześniej. Zwracał uwagę, że „medycyna jest jednym z najlepszych miejsc do inwestowania w innowacje, gdyż w ochronie zdrowia przynoszą one bardzo wymierne korzyści społeczne – m.in. wydłużenie trwania życia i polepszenie jego jakości”.

Sprzyjające warunki do rozwoju

Jak podkreślał przedstawiciel Polpharmy, kontynuacja współpracy przemysłu z przedstawicielami władz i świata nauki jest jednym z elementów istotnych dla rozwoju całego sektora. Dzięki temu oraz innym instrumentom wsparcia, jak m.in. zapewnienie stabilności regulacji czy proinwestycyjne podejście do refundacji, możliwe będzie umocnienie w Polsce środowiska sprzyjającego inwestycjom i innowacjom.

O Europejskim Forum Technologicznym

Europejskie Forum Technologiczne odbyło się w dniach 26-28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Cykl spotkań, konferencji, prezentacji, debat i warsztatów został zaplanowany z myślą o kadrze zarządzającej, specjalistach kadry technicznej przemysłu oraz o firmach, które z przemysłem współpracują.

W sesji otwarcia wzięli udział: Jarosław Gowin, ­­­­­­­wiceprezes Rady Ministrów, Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii i prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia.

Carlos Moedas w swoim wystąpieniu opowiadał o idei przygotowywanego właśnie programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027. Opiera się na trzech filarach: open science (otwarta nauka), global challenges and industrial competitiveness (globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa) i open innovation (otwarte innowacje). Jednym z zadań programu ma być także przekonanie obywateli, że inwestycje w naukę są kluczowe dla rozwoju Europy.

W Forum wzięło udział około 1000 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy.

Przeczytaj także

POKAŻ WIĘCEJ

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.