12 października 2020

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana

Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jerzy Błażejowski, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 7 października 2020 r. podpisali w Gdańsku porozumienie w sprawie ustanowienia Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana W uroczystości uczestniczyli także Jerzy Starak (on-line), przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy i prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUM-edu.

Strony porozumienia postanowiły wspólnie przyznawać corocznie Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana uczonemu za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych, otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 5 000 euro. Po raz pierwszy Nagroda i Medal zostaną wręczone w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Profesor Roman Kaliszan (1945-2019), rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUMed) w kadencji 2005-2008, prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016. Z wykształcenia farmaceuta i fizyk, był wybitnym naukowcem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Aktywnie uczestniczył w pracach licznych towarzystw i komitetów naukowych. Jego osiągnięcia naukowe, publikacje i książki, dotyczące farmakologii i biofarmacji, tytuły doktora honoris causa i liczne nagrody sytuują go wśród najwybitniejszych naukowców naszego kraju i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich naukowców za granicą.

– Mieliśmy zaszczyt przez wiele lat współpracować z profesorem Romanem Kaliszanem korzystając z jego ogromnej wiedzy i doświadczenia. Został członkiem pierwszego składu Rady Naukowej Fundacji w 2001 r., a następnie wspierał nas jako jej honorowy członek. Jesteśmy dumni, że nagroda jego imienia pozwoli na wyróżnienie najlepszych polskich uczonych. To wkład naszej Fundacji oraz pana Jerzego Staraka w rozwój i promocję polskiej nauki, a także symboliczny wyraz uznania dla wybitnego naukowca, jakim był profesor Kaliszan – powiedział dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy, której celem jest wspieranie realizacji projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji.

Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody i Medalu określa Regulamin Przyznawania Nagrody i Medalu, dostępny na stronie www Fundacji.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.