Naukowa Fundacja Polpharmy już po raz 22 wręczyła granty w Konkursie na Projekt Badawczy.

„Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii” to temat zakończonej uroczystą galą XXII edycji konkursu na Grant Naukowej Fundacji Polpharmy.

Bazy danych są kluczowym narzędziem pracy sprzyjającym rozwojowi medycyny, nauki i opieki zdrowotnej. Pozwalają one gromadzić i analizować duże ilości danych medycznych, co prowadzi do wczesnego wykrywania chorób, lepszego zrozumienia ich przyczyn oraz opracowania skuteczniejszych, spersonalizowanych terapii. Dzięki wspólnemu dostępowi do danych możliwa jest efektywniejsza wymiana wiedzy i doświadczenia, co wpływa na szybszy rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych. Systematyczne gromadzenie i analiza danych pomagają też monitorować jakość świadczonych usług medycznych, co przyczynia się do podnoszenia standardów opieki zdrowotnej.

Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskie akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe. Od ponad 23 lat nieustannie poszerza swoją działalność w obszarach nauki i medycyny.

– Cieszę się, że wspólnie udało nam się stworzyć coś wyjątkowego – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, podczas uroczystości – nie kolejną formalną instytucję, która przyznaje środki finansowe, ale inspirującą i pełną dobrej energii organizację, która w różnorodny sposób wspiera ludzi nauki.   

Naukowa Fundacja Polpharmy nieustannie podąża za aktualnymi trendami, szuka nowych pomysłów i wykorzystuje swoje doświadczenia w realizacji nowych i potrzebnych w środowisku przedsięwzięć. Dąży do wspierania nie tylko środowiska naukowego, ale również pacjentów.

– Wszystkie te przedsięwzięcia wzbogacają podstawową działalność Fundacji, jaką jest Konkurs na Finansowanie Projektów Badawczych – mówił do zaproszonych na uroczystość gości Jerzy Starak – Przyciągają nowe osoby, prezentują nowe tematy i tak jak marzyłem od samego początku – łączą ludzi zainteresowanych nauką. Gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w ich realizację.

 

Na konkurs wpłynęło 27 wniosków. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek Autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją Zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 3 grantów na finansowanie nagrodzonych projektów o łącznej wartości: 1.852.021 PLN.

NAGRODZONE PROJEKTY

  • „Skoordynowana opieka nad pacjentami z rzadkimi schorzeniami skóry w populacji polskiej” – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Wartość środków: 732.000 PLN. 

 

CELEM projektu jest stworzenie bazy danych pacjentów z rzadkimi chorobami skóry w Polsce, umożliwiającej koordynację opieki nad nimi, określenie rzeczywistej liczby pacjentów, poprawę opieki klinicznej, rozwinięcie wiedzy na temat tych chorób, rozwinięcie nowych opcji leczniczych, ulepszenie diagnostyki i leczenia, poprawę jakości życia pacjentów, zniwelowanie dysproporcji w dostępie do terapii oraz ustalenie standardów postępowania w przypadku rzadkich chorób skóry poprzez współpracę między klinicystami.

  • Mossakowski Digital Neurooncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie archiwalnych danych neuroonkologicznych i klinicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk” – dr hab. n. med. Robert Ostrowski, IMDiK PAN;

Wartość środków: 537.036 PLN.

 

CELEM projektu jest zabezpieczenie i przeniesienie preparatów DNA oraz stworzenie nowej bazy danych pacjentów z chorobami genetycznymi. Przeniesienie próbek na platformę Arktic zapewni ochronę materiału genetycznego i usprawni zarządzanie zasobami poprzez elektroniczną bazę danych.

  • Wykorzystanie informatycznej bazy danych z repozytorium preparatów DNA/Biobanku Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w diagnostyce i profilaktyce chorób genetycznie uwarunkowanych” – dr hab. n. med. Paweł Gawliński, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Wartość środków: 582.985 PLN.

 

CELEM projektu jest zabezpieczenie i przeniesienie wszystkich zdeponowanych preparatów DNA oraz opracowanie nowej bioinformatycznej bazy danych pacjentów z chorobami genetycznymi. Przeniesienie próbek DNA na w pełni zautomatyzowaną platformę Arktic zapewni ich wielopoziomowe zabezpieczenie przed zniszczeniem i ułatwi zarządzanie zasobami genetycznymi. Elektroniczna baza danych połączy informacje genetyczne i kliniczne preparatów DNA zgromadzonych w repozytorium Zakładu Genetyki Medycznej IMiD.

Na uroczystości przedstawiono tematykę XXIII edycji Konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy, która poświęcona zostanie zagadnieniu: „Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie i zarządzaniu danymi medycznymi”. Prezentacja tematu odbyła się z udziałem awatara prof. Aleksandry Przegalińskiej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

 

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.