Przestrzeganie Zaleceń

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych - jest wg Światowej Organizacji Zdrowia jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych ludzkości i jedną z najważniejszych barier do osiągnięcia korzyści z terapii. Według raportu WHO, stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podczas terapii chorób przewlekłych wynosi zaledwie 50%.

Pracownicy laboratorium

Opis projektu edukacyjnego na temat problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych

 

Program edukacyjny jest adresowany do studentów uczelni i collegiów medycznych, oraz profesjonalistów medycznych, a jego celem jest poprawa stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych przewlekle. Początek 2007 r.

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2008 r. wydała, w nakładzie 30 tys. egz., publikację skierowaną do lekarzy specjalistów pt.: „Współpraca lekarza z pacjentem w chorobach przewlekłych – compliance, adherence, peristence”. Stan obecny i możliwość poprawy. Publikacja była pierwszą polską monografią dotyczącą problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych.

  • W 2009-2010 r. na zlecenie Fundacji zostały wykonane badania opinii, których wyniki zostały opublikowane w raporcie Polskiego Pacjenta Portret Własny. Raport był prezentowany w trakcie debat publicznych z udziałem przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, uczelni medycznych i dziennikarzy. Celem dyskusji było wspólne poszukiwanie rozwiązań, których upowszechnienie mogłoby przyczynić się do wzrostu przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych.
  • W 2013 r. Naukowa Fundacja Polpharmy była współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Partnerstwo w Leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina” pod hasłem „Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza.” Kampania adresowana do profesjonalistów medycznych miała za zadanie podkreślenie roli edukacji na temat barier, i czynników sprzyjających przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych oraz promocję dobrych praktyk współpracy lekarza z pacjentem w procesie leczenia.
  • W 2015 r. Fundacja wydała podręcznik dla studentów kierunków medycznych i lekarzy pt. „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”. Publikacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, które brak podstawowego podręcznika dla nauczania tego zagadnienia uznawało za wyjątkowo dotkliwy. W 2015 r. Fundacja opracowała także ulotkę edukacyjną dla pacjenta „Leczę się skutecznie” wspierającą jego starania w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.
  • W 2016 r. Fundacja wspólnie z Polpharmą prowadziła na terenie uniwersytetów i collegiów medycznych akcję pod hasłem „Weź się lecz”. Jej celem było zwrócenie uwagi studentów na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów.

Problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych był również omawiany i dyskutowany z Przedstawicielami medycznymi firmy, za pośrednictwem, których chcielibyśmy ponownie przypomnieć o nim lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom.

  • Od 2008 r. tematyka przestrzegania zaleceń terapeutycznych została włączona do programu edukacyjnego Pharma Wiedzy kierowanego przez Polpharmę do studentów farmacji i medycyny.

 

Powszechnie wiadomo, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych ma swoje poważne następstwa zdrowotne, społeczne i finansowe. Zdaniem prof. Przemysława Kardasa temu niekorzystnemu zjawisku można efektywnie zapobiegać, a w razie jego wystąpienia – skutecznie interweniować. Warunkiem jest jednak posiadanie przez pracowników służby zdrowia odpowiedniej wiedzy, i umiejętności praktycznych.

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
zbliżenie na trzymające się ręce

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i wsparcie lokalnych społeczności.
czytaj więcej
Pracownicy przy linii produkcyjnej

Zakłady produkcyjne

Każdy zakład Grupy Polpharma i partnerów strategicznych specjalizuje się w innych postaciach leków. Razem tworzą one sieć 7 centrów kompetencji.
czytaj więcej
Kobieta wykonująca badania laboratoryjne

Odpowiedzialność za produkt

Jako lider branży farmaceutycznej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. Dlatego priorytetem jest dla nas jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.