Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. spółki POLPHARMA Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 6 („Polpharma BH”) oraz Medana Pharma SA z siedzibą przy ul. Łokietka 10 w Sieradzu (98-200) („Medana”) połączyły się ze swoją spółką dominującą Zakładami Farmaceutycznymi „POLPHARMA” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pelplińskiej 19 („Polpharma S.A.”).

Polpharma BH, Medana, jak i Polpharma S.A. to spółki należące do Grupy POLPHARMA, wiodącego wytwórcy produktów leczniczych w Polsce. Połączenie spółek realizuje jedno z założeń transformacji Grupy, którym jest uproszczenie struktur i procesów zarządczych w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania.

Pragniemy podkreślić, iż w wyniku połączenia Polpharma S.A., z dniem połączenia tj. 1 kwietnia 2021 r., wstąpiła we wszystkie prawa i przejęła wszystkie zobowiązania Polpharmy BH oraz Medany. Z dniem połączenia Polpharma S.A., z mocy prawa, stała się stroną wszystkich umów bez konieczności ich zmiany w drodze aneksu i jest zobowiązana do wypełnienia wszystkich dotychczasowych zobowiązań Polpharma BH oraz Medany z tych umów wynikających. Dane adresowe Polpharmy S.A. pozostają niezmienione.

Faktury od 1 kwietnia 2021 r. powinny być wystawiane na: Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., ul, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-02-02-822.

 

DANE OSOBOWE

 

Informacja o administratorze danych osobowych Polpharma Biuro Handlowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2021 roku zmianie uległ podmiot będący administratorem Państwa danych osobowych. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. jest nim spółka Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pelplińskiej 19. Zmiana ta zachodzi w związku z połączeniem spółek Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ze spółką Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych nie ulega zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@polpharma.com.

 

Informacja o administratorze danych osobowych Medana Pharma

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2021 roku zmianie uległ podmiot będący administratorem Państwa danych osobowych. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. jest nim spółka Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pelplińskiej 19. Zmiana ta zachodzi w związku z połączeniem spółek Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ze spółką Medana Pharma SA z siedzibą w Sieradzu (Spółka Przejmowana), które nastąpi w trybie art. 492 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych nie ulega zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@polpharma.com.

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym pod adresem: rzecznik@polpharma.com

 

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.