22 września 2023

Prof. dr hab. n. farm. Tomasz Bączek Laureatem Konkursu o Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana to wyróżnienie przyznawane corocznie uczonemu „za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji’. Organizatorami konkursu są: Naukowa Fundacja Polpharmy, Gdański Uniwersytet Medyczny i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został Prof. dr hab. n. farm. Tomasz Bączek.

Prof. dr hab. Tomasz Bączek (ur. 1974 r.)

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1998 r. uzyskał tytuł magistra farmacji, a w 2001 r. stopień doktora nauk farmaceutycznych w obszarze analizy farmaceutycznej. Jego praca doktorska (promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan) dotyczyła wspomaganej komputerowo optymalizacji warunków rozdzielania w chromatografii cieczowej oraz ilościowych zależności struktura-retencja (QSRR).

Habilitował się w 2007 r., a tytuł profesora uzyskał w 2014 r.

W latach 2002-2003 przebywał na stażu podoktorskim w Barnett Institute na Northeastern University w Bostonie (MA, USA), gdzie pracował nad udoskonaleniem identyfikacji peptydów w proteomice. W 2012 r. odbył staż w ramach programu Top 500 Innovators na Stanford University (CA, USA).

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i kształceniu studentów, pełniąc funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej (od 2009 r.), prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 2008-2012, przez dwie kadencje prorektora ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2012-2016, 2016-2020). Od 2020 r. pełnomocnik Rektora i kierownik Biura Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Wykładowca w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Główne zainteresowania badawcze prof. Bączka obejmują: analizę farmaceutyczną i biomedyczną, nauki separacyjne, bioanalitykę i proteomikę.

Autor lub współautor ponad 250 prac oryginalnych w recenzowanych czasopismach specjalistycznych (Scopus h-index = 32).

Promotor 12 doktoratów (w tym 9 zakończonych).

Kierownik lub współwykonawca w 20 projektach finansowanych ze źródeł krajowych (KBN, NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i w 6 projektach międzynarodowych (m.in.: programy bilateralnej współpracy z Włochami, Belgią, Indiami, COST, FUGE – Functional Genomics in Norway, program NCBiR „Grupa Wyszehradzka V4-Korea”).

Członek Grupy eksperckiej ds. Metod Fizykochemicznych Komisji Farmakopei przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2021 r.), nagrody Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej (2020 r.), Srebrnego Krzyża Zasługi (2016 r.), nagrody Amicus Studentis (2011 r.0, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008 r.), Medal Primus inter Pares dla najlepszych studentów rocznika absolwentów (1998 r.).

 

prof. Tomasz Bączek, fotografia P.Paszko
prof. Tomasz Bączek, fotografia P.Paszko

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.