20 września 2022

Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski Laureatem Konkursu o Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana to wyróżnienie przyznawane corocznie uczonemu „za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji’. Organizatorami konkursu są: Naukowa Fundacja Polpharmy, Gdański Uniwersytet Medyczny i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został Prof. zw. dr hab. dr hc. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN

Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora, a w 1992 r. stopień doktora habilitowanego. W 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego.  

Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Uniwersytecie w Tybindze oraz odbył liczne staże (post-doc) w Kent State University (OH, USA), na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) czy Kyoto University of Technology (Kyoto, Japonia).

Zainteresowania naukowe prof. B. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną (-omiki) i  środowiska jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych (biokoloidy) oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, P&T/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również metodami przygotowania próbek, spektroskopią i chemometrią. Jest autorem i współautorem ponad 775 publikacji, 58 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Autor i współautor 17 opracowań o charakterze monograficznym, w tym z prof. I. Baranowską, Handbook in Bioanalysis (Springer, 2022).

Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 25 000 cytowań, = 62). Promotor 45 doktoratów i opiekun 24 zakończonych habilitacji. 6-ciu Jego uczniów jest tytularnymi profesorami. Kierował wieloma grantami i projektami krajowymi i zagranicznymi.

Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski-Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalami im. prof. W. Kemuli i prof. W. Świętosławskiego, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk, Srebrnym Medalem Włoskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Medalem AvH im. Heisenberga, nagrodami m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji im. A. v Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem oraz subwencji profesorskiej FNP Mistrz czy PAN im. M. Skłodowskiej-Curie. W 2011 r prof. B. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w 2013 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), w 2017r. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w 2018 roku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a w 2019 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przez dwie kadencje sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (dwie kadencje) i jest vice-przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest również członkiem rzeczywistym European Academy of Sciences and Art.

Wręczenie Nagrody i Medalu odbędzie się 10 października, podczas inauguracji roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.