11 stycznia 2023

Znamy laureatów XXI edycji konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy

Tematem XXI edycji konkursu na Projekt Badawczy była „CYFRYZACJA DLA POPRAWY WYNIKÓW LECZENIA” Celem konkursu było doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

Na konkurs wpłynęło 180 wniosków. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek Autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 2 grantów:

Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek Autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 2 grantów dla wniosków, które otrzymały najwyższą punktację w ocenie zarówno recenzentów, jak i członków Rady Naukowej:

 1. Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Temat:  „Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”.
  Koszt realizacji projektu: 235 872 zł.
 1. Dr n. med. Paweł Uruski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Temat: „System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”.
  Koszt realizacji projektu: 719 340 zł.

Łączny koszt realizacji ww. projektów: 955 212 zł.

Rada Naukowa i zarząd Fundacji serdecznie gratulują laureatom XXI edycji konkursu.

Streszczenie

Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”.

Aktualna sytuacja w Polsce i za naszą wschodnią granicą zrodziła szereg wyzwań z którymi muszą się zmierzyć lekarze chorób zakaźnych. W ostatnich miesiącach odnotowano znaczący wzrost liczby osób zakażonych HIV, które dotarły do Polski zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy. Zarówno polscy pacjenci jak i nasi goście ze wschodu wymagają odpowiedniej terapii, najlepiej pod kontrolą lekarza specjalisty. Odpowiednio prowadzona terapia spowolni rozwój chorób związanych z HIV i jednocześnie pozwoli zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się tego zakażenia w populacji ogólnej.

Przygotowany został projekt aplikacji internetowej i mobilnej, która pozwoli lekarzom „prowadzić” danego pacjenta, śledzić wyniki jego badań i przygotować dla niego personalizowane terapie. Dzięki wykorzystaniu telefonów komórkowych, można szybko informować pacjenta o konieczności przyjęcia leków. Powinno się to przyczynić do poprawy skuteczności leczenia i lepszej adherencji.

Jednocześnie przygotowana zostanie także część informacyjna, w której pacjenci dowiedzą się więcej na temat możliwości nowoczesnych terapii HIV, sposobów zabezpieczania partnera w przypadku kontaktów seksualnych.

Z planowych funkcjonalności aplikacji mobilnej planowane jest wprowadzenie:

 • opcji zebrania standaryzowanego wywiadu dotyczącego chorób zakaźnych i współistniejących,
 • mapy z ośrodkami leczącymi HIV i danymi teleadresowymi
 • funkcji „zadzwoń do poradni”
 • kontaktu z wybraną poradnią profilaktyczno-leczniczą
 • funkcji „emergency call”- w razie nagłego wypadku
 • funkcji gdzie zrobić test na HIV- z listą i wskazówkami dotarcia do najbliższych ośrodków oferujących testowanie w tym punktów anonimowego testowania.
 • funkcji „jakie mam cd4 i wiremię” (możliwość wpisania przez lekarza i wyświetlenia przez pacjenta informacji o liczbie komórek CD4+-czyli komórek odpornościowych, oraz wartości wiremii HIV)
 • funkcji „czym się leczę” z opcją uzupełnienia przez pacjenta i wglądu dla lekarza prowadzącego z przetłumaczeniem na język polski

W przyszłości, aplikacja może służyć za podstawę „zrób test na HIV, wyślemy ci na podstawie ankiety”- przy możliwości wprowadzenia testów do samodzielnego testowania w warunkach domowych na szerszą niż dotąd skalę.

Dr n. med Bogusz Aksak-Wąs jest absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, który ukończył w 2015 roku. Aktualnie na stałe pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie jako specjalista chorób zakaźnych oraz w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych jako asystent dydaktyczny.

W 2021r uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę pod tytułem: Ocena związku pomiędzy wybranymi wariantami genetycznymi HLA-C, HLA-B oraz receptorami chemokin a odbudową immunologiczną i przeżyciem osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności.

Od 2021r pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych jako asystent dydaktyczny. Należy do Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy.

Chorób Zakaźnych gdzie od 2021r jest vice przewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa. Ponadto należy do międzynarodowych towarzystw EACS i IAS.

Jest współtwórcą rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz autorem rozdziałów dotyczących chorób zakaźnych w podręczniku Interna Szczeklika.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych publikowanych w renomowanych, międzynarodowych periodykach a także autorem streszczeń zjazdowych. Łączny czynnik oddziaływania (impact factor) wynosi: 104.377; łączna wartość punktacji MEiN: 1826.

Streszczenie

„System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”

Celem projektu jest sprawdzenie, czy telemonitoring wspomagany algorytmem rekomendacyjnym zapewnia dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze (NT) w krajach rozwiniętych dotyka od 20 % do 50 % populacji osób dorosłych. Występowanie nadciśnienia tętniczego jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, takich jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, udar mózgu oraz niewydolność nerek. Szacuje się, że powikłania nadciśnienia tętniczego są przyczyną ok. 7 % zgonów światowej populacji osób dorosłych. W Polsce 31% dorosłych Polaków, tj ok 9 mln choruje na nadciśnienie tętnicze, natomiast w populacji osób po 65 rż występowanie NT wzrasta do ponad 75%.

W ostatnich latach widać rozwój telemedycyny, czyli podejścia do opieki nad pacjentem wykorzystującego przesyłanie danych pomiarowych z domu pacjenta do bazy danych, do której ma dostęp jego lekarz. A także opierającego się na kontakcie na odległość zastępującym, przynajmniej część wizyt stacjonarnych. Istnieją już pierwsze doniesienia pokazujące pozytywne efekty zastosowania technologii, także w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Ze względu na tak dużą liczbę chorujących i nadal niski odsetek prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego potrzebne jest poszukiwanie narzędzi, które usprawnią opiekę nad osobami z nadciśnieniem tętniczym oraz dostępność do specjalistycznej porady lekarskiej. Istnieją przesłanki pokazujące, że opieka telemedyczna może poprawić bardzo słabą kontrolę ciśnienia tętniczego. Dodatkowo chcemy stworzyć i rozwinąć algorytmy bazujące na wielu danych, takich jak bieżące pomiary ciśnienia tętniczego, ryzyko sercowo-naczyniowe, choroby współistniejące, które będą wspomagały lekarza w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do pacjentów pozostających pod jego opieką. Pomogą one z jednej strony szybko reagować i podejmować optymalne decyzje, z drugiej strony pozwolą na nadzór nad stosunkowo dużą populacją pacjentów, co powinno znacząco wpłynąć na redukcję kosztów i poprawę efektywności.

Dla potwierdzenia skuteczności opieki nad pacjentami z NT w modelu opieki telemedycznej z wykorzystaniem ciśnieniomierzy przekazujących dane do ośrodka i algorytmów wspomagających decyzje lekarza, wykonamy eksperyment medyczny, który porówna kontrolę ciśnienia tętniczego i kosztochłonność względem standardowej opieki.

Efektem zaproponowanego modelu opieki będzie:

 • zwiększenie populacji pacjentów nadzorowanych przez 1 lekarza,
 • zdalna identyfikacja pacjentów pilnie potrzebujących opieki ambulatoryjnej,
 • ograniczenie potrzeby wizyt ambulatoryjnych,
 • szybsze osiąganie kontroli ciśnienia u pacjentów obserwowanych telemetrycznie w porównaniu do standardowej opieki.

Dr n. med. Paweł Uruski –  lekarz, internista, kardiolog. Aktualnie dyrektor ds. administracji i członek zarządu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, lekarz i adiunkt w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe obejmują starzenie komórkowe w chorobach sercowo-naczyniowych oraz zastosowanie technik informatycznych w decyzjach terapeutycznych. Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.