17 czerwca 2019

Fundacja wręczyła granty, stypendia i nagrody laureatom konkursów.

Tegoroczna uroczystość (12 czerwca) odbyła się w gorącej atmosferze i to nie tylko z powodu temperatury na zewnątrz, 31 st. C, ale przede wszystkim ze względu na obecność laureatów aż czterech konkursów Fundacji i nagradzanych przez Fundację zwycięzców konkursu PTFarm. Naprawdę było gorąco.

Galę otworzyli Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji i Jerzy Starak, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy, założyciel i fundator Fundacji. Oba wystąpienia publikujemy na stronie internetowej Fundacji.

Wyniki XVII edycji konkursu badawczego przedstawił prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji. Przypomniał, że tematem były modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi. A epigenetyka to modyfikacje, które nie powodują zmian w strukturze DNA, natomiast wpływają na ekspresję genu.Statuetki i dyplomy wręczył laureatom wspólnie z panem Jerzym Starakiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej Polpharmy.

Granty finansowe o łącznej wartości 1 148 840 zł na realizację projektów badawczych otrzymali: Prof. Marek Niedoszytko, z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na realizację projektu badawczego pt.: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych. I prof. Tomasz Sarnowski, z Instytutu Biochemii i Biofizyki  PAN z Warszawy, na pracę pt.: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.

 

Dziesięciu laureatów VII edycji konkursu o stypendium doktoranckie przedstawiła Agata Łapińska, wiceprezes zarządu Fundacji. Przypomniała, że program stypendialny działa od 2006 roku, i jego celem jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Dotychczas, Fundacja przyznała 57 stypendiów o łącznej wartości 570 tys. zł. (Lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie internetowej Fundacji). Przed rozpoczęciem uroczystości laureaci wzięli udział w jeszcze jednym konkursie na najlepszą prezentację plakatową pracy doktorskiej. Wyniki konkursu przedstawił prof. Zbigniew Gaciong, przewodniczący jury konkursowego, podkreślając wysoki poziom prezentowanych prac co znalazło odzwierciedlenie w decyzji jury, które postanowiło nie przyznawać trzeciej nagrody tylko pierwszą Mikołajowi Mizerskiemu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, i drugą ex aequo Paulinie Wieszczy z CMKP i Jakubowi Jończykowi UJ CM. Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy była możliwość powtórzenia prezentacji pracy przygotowanej w formie plakatu przed uczestnikami gali.

 

Na przełomie 2018 i 2019 roku Fundacja przeprowadziła jeszcze jeden, zupełnie nowy konkurs z zakresu e-zdrowia na temat „Wykorzystania technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.  Wyniki konkursu i nagrody laureatom wręczali Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji i prof. Janina Stępińska, członkini Rady Naukowej Fundacji.

Prezes Wojciech Kuźmierkiewicz podkreślił, że Fundacja postanowiła  przeprowadzić taki konkurs ponieważ władze Fundacji a także pan Jerzy Starak podzielają pogląd, że

że rozwiązania z zakresu e-zdrowia, o ile są efektywnie stosowane, zapewniają bardziej spersonalizowane, zorientowane na pacjenta, podejście do opieki zdrowotnej. Umożliwiają lepsze dostosowanie do potrzeb, większą efektywność i wydajność terapii, sprzyjają podniesieniu jakości życia chorych.

Na konkurs wpłynęło 45 zgłoszeń aplikacji mobilnych autorzy trzech najlepszych otrzymali nagrody pieniężne. Zdaniem członków Rady Naukowej najciekawszy projekt został złożony przez dr Norberta  Żołka, który opracował aplikację monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (choroba Parkinsona, Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry.  Drugie miejsce ex aequo zajęły projekty: dr Łukasza Kołtowskiego, zatytułowany: AioCare, czyli mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc. Taką samą liczbę punktów otrzymał projekt dr Izabeli Rozmiłowskiej, która zgłosiła na konkurs aplikację mobilną pt.: „Time is brain” – jako nowe narzędzie w profilaktyce udarów mózgu. Aplikacja jest dedykowana pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Pani Profesor Janina Stępińska, dodała, że organizacja konkursu na techniki mobilne otworzyła Fundację na nową, niezwykle szybko rozwijającą się, bardzo perspektywiczną dziedzinę e-zdrowia, pozwoliła też dotrzeć do grupy młodych innowatorów i szerzej spopularyzować ich  działalność.

Na temat nowego konkursu Fundacji odniósł się również w swojej wypowiedzi pan Jerzy Starak, który powiedział m.in. Jestem pewien, że techniki mobilne będą kluczowe w upowszechnianiu zasad prewencji, jak i poprawie wyników leczenia. A za tym wszystkim pójdą gigantyczne oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej. Dlatego bardzo się cieszę, że konkurs Fundacji spotkał się z tak dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony środowiska naukowego, medycznego, jak też pasjonatów nowoczesnych technologii i twórców start-upów. Rozwiązania, które zdecydowaliśmy się nagrodzić są nie tylko nowatorskie i bardzo kreatywne, ale mogą przynieść realną korzyść pacjentom.

Następnie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac.

Opisy biorących udział w konkursie aplikacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji, Pulsu Medycyny, a także w mediach społecznościowych związanych z działalnością innowacyjną.

 

Fundacja od 14 lat funduje nagrody pieniężne dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pracę Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Nagrody zwycięzcom konkursu z roku akademickiego 2017/2018 tradycyjnie wręczyli prof. Krystyna Olczyk, wiceprezes zarządu PTFarm i Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji. Nagrodę I stopnia otrzymała Agnieszka Bazela z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nagrodę II stopnia Anna Stefaniak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i  nagrodę III stopnia odebrała  Alicja Gawalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

 

Galę zakończył wykład prof. Cezarego Szczylika pt.:  Immunoterapia w onkologii. Wystąpienie Profesora było nie tylko bardzo interesujące i błyskotliwe, ale pozwoliło również uczestnikom gali lepiej zrozumieć  niełatwy temat tegorocznej edycji konkursu badawczego: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. O tym kto zwycięży w tej edycji dowiemy się za rok.

Przeczytaj także

Pokaż więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.